Zmarł prof. Witosław Czerwonka

Malarz, rysownik, artysta interdyscyplinarny, były dziekan Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP.

Strona Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

29.07.2015 zmarł prof. Witosław Czerwonka (ur. 1949 we Wrocławiu), twórca instalacji multimedialnych, performance i sztuki wideo.

Studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), w latach 19671972. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz Pracowni Projektowania Graficznego prof. Witolda Janowskiego. W latach 19781980 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim założył i prowadził galerię multimedialną AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 19761979 asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W 1979 uzyskał stopień adiunkta. W latach 19801982 współtworzył z Romanem Usarewiczem nowatorski program Pracowni Podstaw Projektowania, który kontynuował i rozwijał jako prowadzący pracownię w latach 19821993. W 1989 przeprowadził przewód II stopnia. W 1992zorganizował Pracownię Intermedialną, którą prowadził przez wiele lat. W 1995 uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego WSP w Olsztynie, a w 1996 gdańskiej PWSSP. Od 1993 do 1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, a od roku 1990 do 1993 był prorektorem uczelni.

Za: Wikipedia

Komunikat Gdańskiej Galerii Miejskiej:

Był założycielem Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wychowawcą wielu artystów. W latach 1990-93 pełnił funkcję prorektora ASP w Gdańsku. Jego studentami byli m.in. niektórzy  ZNAJOMI ZNAD MORZA, których wystawę otwieramy w piątek, 31 lipca o godz. 19:30 w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2.

Niestety ten wspaniały człowiek, artysta i pedagog zmarł przed jej otwarciem. Jego wychowankowie pragną uczcić pamięć swojego mistrza (to słowo nie jest tu na wyrost) dedykując mu wystawę oraz włączając do ekspozycji jeden z jego filmów.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim.

Dyrektor i Pracownicy Gdańskiej Galerii Miejskiej