Wyniki naboru projektów „Sieć kultury”

Do konkursu programu Sieć Kultury zgłoszono 76 wniosków z całego województwa pomorskiego.

26 w kategorii projektów „dużych” (wsparcie do 15 000 zł) oraz 50 „małych” (wsparcie do 5 000 zł). Komisja konkursowa wybrała łącznie 10 projektów, które realizowane będą m.in. w Słupsku, Damnicy, Choczewie, Kartuzach czy Gdańsku.

Komisja konkursowa wybrała do realizacji następujące projekty:

W kategorii „duże projekty” (wsparcie kwotą do 15 tys. zł brutto):

Projekt New SCHOOL Wnioskodawcy: Iwona Woźniewska, Katarzyna Partyka, Katarzyna Werner, Adrian Lipiński, Dacjan Bekasiewicz – grupa nieformalna „Od Wyzwolenia do Wolności”. Przyznano dotację w wysokości 14000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Walczących Bohaterów Westerplatte w Gdańsku Nowym Porcie.

Projekt „Zobaczyć na nowo” – budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Wnioskodawca: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo”. Przyznano dotację w wysokości 11000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku (Biskupia Górka), Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach.

W kategorii „małe projekty” (wsparcie kwotą do 5 tys. zł brutto):

Projekt Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki? Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku, Stare Miasto Gdańsk, Zoo w Gdańsku Oliwie, Klub „Plama” (Gdański Archipelag Kultury), Kino Helios (Gdańsk Przymorze).

Projekt Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni. Wnioskodawca: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: gmina Damnica, miejscowości Damnica, Zagórzyca, Damno.

Projekt Punkt widzenia. Wnioskodawcy: Ewelina Miszkiewicz i Lucyna Samotyja. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Choczewo (powiat wejherowski).

Projekt Sieć korzeni. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Główczyce i okolice, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Projekt Szekspir czy Shakespeare? Wnioskodawca: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Mała Scena oraz sala prób Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Projekt Teatr budzi ludzi. Wnioskodawca: Dom Kultury w Subkowach. Przyznano dotację w wysokości 4750 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Subkowy (powiat tczewski).

Projekt Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Przyznano dotację w wysokości 4875 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku.

Projekt Włączeni w kulturę. Wnioskodawca: „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne. Przyznano dotację w wysokości 4980 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Zespół Szkół w Mrzezinie, Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.

Więcej informacji o wynikach konkursu i programie Sieć Kultury na:
www.sieckultury.pl.