ESK we Wrocławiu: Trwa procedura wyboru gdańskiego kuratora oraz projektów „Genius Loci”

W ramach projektu Koalicja Miast we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odbywa się właśnie konkursowa procedura wyboru kuratora gdańskiej Prezentacji we Wrocławiu oraz projektów artystycznych wpisanych w projekt „Genius Loci”.

Do Instytutu Kultury Miejskiej wpłynęły 3 oferty na konkurs na kuratora i 12 projektów w konkursie „Genius Loci”.

Konkurs w ramach „Genius Loci” zostanie rozstrzygnięty zgodnie z terminem, czyli 9 marca – przedstawiciele Koalicji Miast otrzymali wszystkie projekty do oceny. Zgodnie z regulaminem konkursu na gdańskie działania artystyczne we Wrocławiu przekazanie projektów koalicjantom nastąpiło po wstępnej selekcji lokalnej komisji konkursowej.

Regulamin konkursu „Genius Loci” pobierz

Skład komisji konkursowej konkursu na kuratora to:
– Anna Czekanowicz-Drążewska
– Aleksandra Szymańska
– Katarzyna Józefowicz
– Romuald Pokojski
– Hubert Bilewicz

Zgodnie z regulaminem obrady komisji konkursowej rozpatrującej zgłoszone kandydatury oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpią do 9 marca 2016 r.

Opis konkursu na kuratora i regulamin

W imieniu Koalicji Miast organizatorami konkursu w Gdańsku są: Urząd Miasta Gdańska oraz Instytut Kultury Miejskiej.