Stypendia dla twórców kultury województwa pomorskiego

Rozstrzygnięty został konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2016.

Uchwała i lista stypendystów

Łączna suma przyznanego dofinansowania to 330 tys. zł. Poszczególne stypendia wyniosły od 1 tys. do 8 tys. złotych. Twórcy, którzy otrzymali najwyższe dofinansowanie, to: Leszek Pękalski (Wystawa fotograficzna Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego) oraz Tadeusz Dąbrowski (Redakcja autorskiej antologii poezji Pomorza Gdańskiego z lat 1945-2015). Wśród stypendystów znaleźli się również, m. in.: Bożena Ptak, Alicja Gruca-Florczak, Paweł Zagańczyk, Krystyna Stańko, Adam Nalepa, Grzegorz Kwiatkowski, Mikołaj Trzaska, Aurora Lubos, Tomasz Więcek, Maja Miro Wiśniewska, Anna Czerwińska-Rydel czy Katarzyna Pastuszak.

Samorząd województwa pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie, może przyznawać środki finansowe – stypendia – osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Zarząd Województwa Pomorskiego 8 marca podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla twórców kultury w roku 2016. Otrzymało je 85 osób, na łączną kwotę 330 tys. zł.

Źródło: pomorskie.eu