Przyznano Splendory Gedanensis za 2016 rok

Nagrody trafiły do Andrzeja Nowakowskiego, Pawła Machcewicza i Mikołaja Trzaski. Mecenasem roku została firma Ziaja.
Spośród 33 zgłoszeń Kapituła 44. Nagrody „Splendor Gedanensis” wybrała nominowaną dziesiątkę: Dominik Bukowski, Marcin Dymiter, Dorota Kolak, Aurora Lubos, Paweł Machcewicz, Andrzej Nowakowski, Krystyna Stańko, Mikołaj Trzaska, Jarosław Tumidajski i Julita Wójcik, spośród których wyłoniono nagrodzonych.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w wysokości 10 tys. złotych. Firma Ziaja jako Mecenas Kultury uhonorowana została statuetką oraz dyplomem.

12.03.20176.52.43_mini

Sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

Paweł Machcewicz – historyk, nauczyciel akademicki. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku pracuje w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W 1993 obronił doktorat, a siedem lat później uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. W 2009 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracował jako wykładowca w Collegium Civitas, na Wydziale Nauk Historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzył Instytut Pamięci Narodowej (był także dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN). Jest członkiem rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Naukowych (1993). W 2008 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym roku został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

Andrzej Nowakowski – od 1976 roku pracownik na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 2002 roku – starszy wykładowca. Autor książki Arnold Böcklin: chwała i zapomnienie (która ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas w 1994), a także licznych fotografii publikowanych w książkach i albumach (m.in. w albumie Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza). W 1993 roku został dyrektorem Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, a w 2003 roku prezesem Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka (następnie w 2009 roku – dyrektorem generalnym). Był wiceprezesem Instytutu Adama Mickiewicza (czerwiec–grudzień 2003), dyrektorem Narodowego Instytutu Książki (w latach 2004–2005) i prezesem Polskiej Izby Książki (w latach 2001–2003). W 2003 roku został pełnomocnikiem ministra kultury do spraw książki i czytelnictwa. Jest autorem koncepcji merytorycznej i edytorskiej monografii Sąd. Sąd ostateczny Hansa Memlinga, która poświęcona jest jednemu z najważniejszych dzieł sztuki, jakie obecnie znajdują się w Gdańsku.

Mikołaj Trzaska – kompozytor, saksofonista, klarnecista. Od 1988 roku studiował malarstwo
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – w tym okresie samodzielnie zaczął się uczyć gry na saksofonie. Muzyka pochłonęła go do tego stopnia, że w 1991 roku postanowił zrezygnować ze studiów. Lider, członek lub współzałożyciel licznych zespołów lub formacji muzycznych: m.in. Miłość, Łoskot, The Users, NRD, Gdańskie Słoniki, Shofar czy Masło. Jest autorem muzyki do wielu spektakli teatralnych oraz filmów (jednym z najważniejszych jego dokonań w tej dziedzinie jest tworzenie ścieżki dźwiękowej do filmów Wojciecha Smarzowskiego). Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi muzykami, z którymi koncertował m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech i Polsce. W roku 2000 razem z żoną Aleksandrą założył wydawnictwo Kilogram Records, wydające jego płyty oraz muzykę z kręgu impro-free jazz. W 2016 roku na Festiwalu Filmowym w Gdyni był wyświetlany film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, do którego Mikołaj Trzaska skomponował muzykę.

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje i organizacje zajmujące się kulturą, przedsiębiorstwa związane z kulturą, indywidualni twórcy i szkoły artystyczne, przedstawiciele mediów i miejscy urzędnicy, a także rady osiedli i dzielnic Gdańska.

Do tej pory przyznano ją około 200 osobom. Rok temu nagrodzono: zespół Trupa Trupa za płytę pt. Headache, Honoratę Martin za indywidualną wystawę pt. Bóg Małpa i performance „Zadomowienie”. Jacek Friedrich za książkę „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”. Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Ziaja za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych w mieście, takich jak: Gdański Festiwal Tańca, Festiwal Jazz Jantar, Gdański Festiwal Muzyczny oraz przedsięwzięć Teatru Wybrzeże.

Za: materiał nadesłany i własny