Przesłuchania do zespołu Orkiestry Opery Bałtyckiej

Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchania do zespołu Orkiestry.

Przesłuchania do zespołu Orkiestry na stanowisko – flet – I głos; obój I głos „na zastępstwo” oraz puzon – I głos.

Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchanie do zespołu Orkiestry na stanowisko – flet – I głos (z fletem piccolo i obowiązkiem grania głosu tutti) „na zastępstwo”.

W dniu 27 października 2015 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko – I flecisty z dodatkiem fletu piccolo oraz obowiązkiem grania głosu tutti. Opera Bałtycka poszukuje muzyka na zastępstwo do czerwca 2018r.
Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz.: 08:00.
Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania oraz wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu kandydata.
Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Dokumenty i zgłoszenia (list motywacyjny + CV) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 20 października 2015 na adres mailowy:
inspektor.orkiestra@operabaltycka.pl, tel. kontaktowy: +48 512 346 338.
W tytule maila prosimy o wpisanie:
„Przesłuchanie na I flet do Opery Bałtyckiej”.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.

Program przesłuchań na I flet:

ETAP I (za kotarą):
W. A. Mozart – Koncert na flet G-dur
– część I i II z dowolnie wybranymi kadencjami;
W. A. Mozart – Koncert na flet D-dur
– część I i II z dowolnie wybranymi kadencjami;
ETAP II:
Studia orkiestrowe – fragmenty do przygotowania:
Flet:
1. G.Bizet – Carmen – Entr’acte (Akt III od początku do 11 t. po literze A);
2. R. Strauss – Taniec 7 zasłon z opery „Salome” (od lit. D do 3 t. po lit. H);
3. W.A.Mozart – Czarodziejski Flet nr 8 Finale: Andante solo,
nr 21:Marsch – Adagio;
4. L.van Beethoven – Leonore Overture No.3, op.72 (takty 1-36,
328-360);
5. S. Prokofiew – Piotruś i Wilk;
6. C. Saint – Saens – Le Carneval des Animaux, Nr.10 – Volire;
7. I. Strawiński – Petrushka (wersja 1947, cz. I od początku do nr 7);
8. R. Strauss – Kawaler srebrej róży (Akt I: 230 – 233);
Flet piccolo:
1. G. ROSSINI – La Gazza Ladra Ouverture (takty 212 – 219, 369 – 376);
2. G. ROSSINI Semiramide Overture (od G do H, od T do U);
3. G. Verdi – Trubadur – Il trovatore (Akt II nr 4)
Studia orkiestrowe dla zainteresowanych osób w formacie PDF dostępne są tutaj.
Przy dużej liczbie kandydatów czas trwania przesłuchań może zostać skrócony. W przypadku wyrównanego poziomu finalistów ETAPU II dopuszcza się ETAP III, czyli czynne uczestnictwo w próbie orkiestry do aktualnego repertuaru Opery Bałtyckiej. Terminy Etapu III będą ustalane indywidualnie

***

Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchanie do zespołu Orkiestry na stanowisko – obój I głos „na zastępstwo”.
W dniu 27 października 2015 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk, al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko – I oboisty. Opera Bałtycka poszukuje muzyka na zastępstwo do maja 2016r.
Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz.: 08:00.
Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania oraz wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu kandydata.
Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Dokumenty i zgłoszenia (list motywacyjny + CV) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 20 października 2015 na adres mailowy:
inspektor.orkiestra@operabaltycka.pl, tel. kontaktowy: +48 512 346 338.
W tytule maila prosimy o wpisanie:
„Przesłuchanie na I obój do Opery Bałtyckiej”.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.

Program przesłuchań na I obój:

ETAP I (za kotarą):
W. A. Mozart – Koncert na obój C-dur (KV285d)
– część I i II z dowolnie wybranymi kadencjami w obu częściach;
ETAP II:
Studia orkiestrowe – fragmenty do przygotowania:
G. Verdi – Rigoletto – Akt II nr 10. SCENA E DUETTO;
G. Verdi – Otello – Akt I (od Z do 9 taktu po AA);
G. Puccini – Madama Butterfly – Akt I (od początku do nr 13, nr 55);
Przy dużej liczbie kandydatów czas trwania przesłuchań może zostać skrócony. W przypadku wyrównanego poziomu finalistów ETAPU II dopuszcza się ETAP III, czyli czynne uczestnictwo w próbie orkiestry do aktualnego repertuaru Opery Bałtyckiej. Terminy Etapu III będą ustalane indywidualnie.

***

Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchanie do zespołu Orkiestry na stanowisko – puzon – I głos (+puzon altowy, z obowiązkiem grania głosu tutti).
W dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godzinie 10:00 na scenie Opery Bałtyckiej (Gdańsk, al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów na stanowisko I puzonisty orkiestry OB z obowiązkiem grania na puzonie altowym oraz zamiennie wykonywaniem partii puzonu II.
Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz.: 08:00.
18 listopada odbędą się bezpłatne konsultacje z wykonywania studiów orkiestrowych, prowadzone przez puzonistów orkiestry Opery Bałtyckiej. Razem ze zgłoszeniem prosimy o deklarację chęci skorzystania
z konsultacji.
Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania oraz wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu kandydata.
Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Dokumenty i zgłoszenia (list motywacyjny + CV) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 12 listopada 2015 na adres mailowy:
inspektor.orkiestra@operabaltycka.pl , tel. kontaktowy: +48 512 346 338.
W tytule maila prosimy o wpisanie: „Przesłuchanie na I puzon do Opery Bałtyckiej”.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.

Program przesłuchań na I puzon:

ETAP I (za kotarą):
Do wyboru:
F. David – Concertino na puzon i orkiestrę Es – dur, Op. 4;
L. Grndahl – Concerto na puzon
ETAP II:
Studia orkiestrowe – fragmenty do przygotowania:
Puzon:
W. A. Mozart – Requiem – Tuba mirum
M. Ravel – Bolero
A. Borodin – Kniaź Igor – Tańce połowieckie
G. Verdi – Otello
G. Puccini – Tosca
G. Bizet – Carmen
Puzon altowy:
W. A. Mozart – Requiem – VIII. Communio;
W. A. Mozart – Czarodziejski flet – Nr 10 Aria mit Chor;
Studia orkiestrowe dla zainteresowanych osób w formacie PDF dostępne są tutaj.
Przy dużej liczbie kandydatów czas trwania przesłuchań może zostać skrócony. W przypadku wyrównanego poziomu finalistów ETAPU II dopuszcza się ETAP III, czyli czynne uczestnictwo w próbie orkiestry do aktualnego repertuaru Opery. Termin Etapu III zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcami Etapu II.