Prof. Jerzy Samp nie żyje

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł profesor Jerzy Samp, znawca historii literatury i kultury Pomorza XIX i XX wieku, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje życie zawodowe poświęcił Gdańskowi, Pomorzu i Kaszubom.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 16 lutego 2015 r. zmarł

Prof. dr hab. Jerzy Samp
historyk literatury, pisarz i nauczyciel akademcki,
wybitny znawca Pomorza, autor baśni i legend pomorskich
oraz ponad 30 książek poświęconych liteaturze i kulturze Pomorza ostatnich wieków,
wieloletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

W listopadzie ubiegłego roku przy okazji wydania książki pt.W Gdańskiej kapsule czasu odbył się benefis Jerzego Sampa, ale bez jego udziału. Uczestnictwo uniemożliwiła mu choroba. Profesor został odznaczony między innymi nagrodą imienia Lecha Bądkowskiego oraz nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki Splendor Gedanensis. Jerzy Samp zmarł w poniedziałek wieczorem w Warszawie po ciężkiej chorobie w wieku 64 lat. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.

JERZY SAMP (23 III 1951 Gdańsk – 16 II 2015 Warszawa), historyk literatury, popularyzator wiedzy o Gdańsku. Syn gdańszczanina Pawła (1907–1981), brat  Wawrzyńca Sampa. Ukończył  VII LO na Oruni. W latach 1969–1970 studiował filologię polską w WSP, następnie do roku 1975 na  UG, gdzie po uzyskaniu magisterium podjął pracę. Od roku 1982 doktor, od 1992 doktor habilitowany. Od 1994 kierownik Zakładu Pomorzoznawstwa. Wykładał m.in. na uniwersytecie w Bremie, w Ostsee Akademie Lübeck-Travemünde oraz na uniwersytecie w Ottawie. Od początku lat 70. XX wieku współpracuje z Radiem Gdańsk (autor około 700 felietonów radiowych), z redakcjami miesięcznika „Pomerania” oraz „Dziennika Bałtyckiego” (od 1971). Realizator licznych cykli własnych publikacji oraz programów poświęconych dziejom Pomorza, Gdańska i Kaszub. Autor scenariuszy do filmów: Był sobie Gdańsk (z Donaldem Tuskiem i Jackiem Sarnackim) (1996), Tysiącletni Gdańsk (1997), Ave Gedanum (widowisko plenerowe z okazji 1000-lecia Gdańska w 1997 roku na Długim Targu). Zasiada w kapitule  medali św. Wojciecha i  Mściwoja II przy Radzie Miasta Gdańska. Autor m.in. Droga na sabat (1981), Smętek. Studium kreacji literackich (1984), Gdańsk prawie nie znany (1993), Bedeker gdański (1996), Danzig von A bis Z (1997), Legendy gdańskie. Dawne, nowe i najnowsze (2000), Miasto magicznych przestrzeni(2003). Odznaczony m.in. Nagrodą im.  Lecha Bądkowskiego (1986), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska ( nagrody miasta Gdańska) w Dziedzinie Kultury i Sztuki (2007), Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis” (2009). Zmarł po długiej chorobie w szpitalu w Warszawie. [BŚ]za: gedanopedia.pl
Zobacz także: Sylwetka na wikipedia.pl