Przed premierą:Broniewski w Teatrze Wybrzeże. Mówi Adam Orzechowski