„Powiew wolności” według gdańskich osadzonych

Dobiegła końca pierwsza edycja programu resocjalizacji sprzyjającemu przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej. Efektem finalnym programu jest wydany tomik „Antologii poezji z Aresztu Śledczego w Gdańsku pt. Powiew wolności”.

Wszystko zaczęło się od koncertu zespołu Lipi & Czemuś w lutym 2013 r., kiedy to powstał pomysł stworzenia cyklicznej audycji radiowej. Nadawana na żywo audycja „Powiew wolności” spotkała się ze znacznym oddźwiękiem wśród osadzonych, którzy systematycznie zaczęli przekazywać swoje wiersze.

Dzięki wytężonej pracy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych czy wychowawców w poszczególnych grupach wychowawczych, którzy mobilizowali „swoich” skazanych powstał program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowany do grupy skazanych wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby w zakresie edukacji kulturalno-oświatowej.

„Antologia poezji z Aresztu Śledczego w Gdańsku” jest owocem dwóch lat współpracy funkcjonariuszy aresztu z Tomaszem Lipskim – prowadzącym na falach radiowęzła swoją literacko-muzyczną audycję, aczkolwiek, z różnych względów obejmuje jedynie cząstkę z olbrzymiego materiału, jaki powstał w tym czasie.

Słuchaj: audycję Radia Gdańsk 

Oglądaj: wiadomości w Telewizji Gdańsk (13’53)

Czytaj: Służba więzienna

4a5a8365f458f500a3ea4af8d097458f_L

Tagi