Pomorska Nagroda Artystyczna – zgłoś kandydatów

Pomorska Nagroda Artystyczna jest najważniejszą nagrodą samorządu województwa pomorskiego kierowaną do środowiska artystycznego województwa pomorskiego.

Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie. Kandydatury do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016 można zgłaszać do 27 lutego 2017 r.

Kto może zgłaszać i w jakich kategoriach?
Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:

  • dotychczasowi laureaci Nagrody,
  • stowarzyszenia i związki twórcze,
  • instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • szkoły wyższe i artystyczne,
  • media,
  • organizacje pozarządowe,
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2016, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, jednej kandydatury do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody za Mecenat Kultury.

Zgłoszenia
Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2017 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50
fax 58 301 19 57
e-mail: nagroda@nck.org.pl

Ważne! Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2016. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście marszałek województwa pomorskiego.

Informacje
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 58 326 10 36 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) oraz 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego).

***
Pomorska Nagroda Artystyczna wręczana jest od 1998 r. Uhonorowane nią osoby otrzymują statuetkę Gryfa Pomorskiego. Obecnie wręczane gryfy zaprojektowała Maria Teresa Kuczyńska, w pierwszych latach były to statuetki autorstwa Sławoja Ostrowskiego.

Dokumenty do pobrania: