O nas

PK_Gd_1000

 

Gdańska strona Pomorza Kultury to kolejny rozdział wortalu poświęconego pomorskiej kulturze.  To nowa propozycja ukazania różnorodności życia kulturalnego skierowana do specjalistów i animatorów, instytucji, placówek i organizacji kulturalnie aktywnych oraz oczywiście zainteresowanych widzów i czytelników.

Pomorze Kultury  to multimedialny elementarz wiedzy na razie na temat wybranych dziedzin tworzących kulturę w województwie. To także zbiór opinii, recenzji i materiałów poświęconych ludziom i wydarzeniom. Dążymy do precyzyjnego rozpoznania środowiska kulturalnego i artystycznego w Pomorskiem, staramy się uważnie dokumentować zjawiska i działania, promować artystów i animatorów. Wortal nie recenzuje działań instytucji i artystów, ale obiektywnie przedstawia pełen wybór opinii (np. zestawienia „Po premierze”), zaprasza do dyskusji, a nie feruje opinie.

Ujawniamy sukcesy gdańskich artystów, promujemy ich twórczość i zapraszamy do informowania o swojej działalności. Na wortalu gromadzone są informacje dokumentujące różnorodne przejawy życia kulturalnego, archiwizowane są materiały foto i wideo. Uważnie przypatrujemy się także początkującym artystom i formacjom, szczególnie potrzebującym wsparcia medialnego.

Strona gdańska będzie łączyć w sobie elementy obserwatorium, monitora i archiwum kultury, z czasem wzbogacanego o projekty uzupełniające (m.in. „Inkubator krytyczny”, czyli stworzenie platformy służącej rozwojowi krytyki artystycznej). Pragniemy przedstawić bogactwo i specyfikę miasta, którego kulturę tworzą obywatele, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i  jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. Wiemy, że fenomen kultury żywego miasta, jakim jest Gdańsk, zasługuje na najlepsze przedstawienie. Dążenie do tego celu jest stałą misją twórców  tej propozycji.

Obecna wersja strony jest wersją testową. Sukcesywnie dodawane będą kolejne rozwinięcia i uzupełnienia. Zamknięcie etapu testowego planujemy na dzień 31 lipca 2014. Czekamy na opinie i uwagi, dzięki którym obraz kultury gdańskiej będzie pełniejszy i ciekawszy. Pomorze Kultury to wortal z przejrzystą misją, dlatego liczymy na współtworzenie go ze wszystkimi, którym zależy na pomorskiej kulturze.

Wykorzystanie materiałów należących do wortalu Pomorze Kultury jest możliwe za zgodą redakcji ( potwierdzenie drogą elektroniczną).

 

Kontakt:

redakcja@pomorzekultury.pl

Tel. 782-976-318