Konkurs „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016″ rozstrzygnięty

Uchwałą 244/126/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 marca 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016″.

Lista beneficjentów

Dofinansowania przyznane zostały w zakresie następujących zadań:

Przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu
i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym

Przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; realizowane zgodnie
z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą

Promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego

Dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza

Ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych

Propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych

Zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego

Wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej

Wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu

Propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami

Źródło: pomorskie.eu