Konkurs im. Bolesława Faca rozstrzygnięty

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2016 rok w składzie:

  • Iwona Borawska
  • prof. Piotr Czauderna
  • Tadeusz Dąbrowski
  • Aleksander Jurewicz
  • prof. Kazimierz Nowosielski – przewodniczący

podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Pani Marioli  Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego za pracę pt. „Jabłoń”.

Jak uzasadnia prof. Kazimierz Nowosielski: «„Jabłoń” to zbiór krótkich opowiadań, których bohaterami są zwykli ludzie, próbujący się odnaleźć w niezwyczajnych dla siebie warunkach. To najczęściej przesiedleńcy, wygnańcy, migranci usiłujący „zapuścić korzenie” w nieznanej im dotąd ziemi, na różne sposoby starający się zaleczyć zadane im przez historię rany, odnaleźć utracony rytm i sens życia». Każde z opowiadań Kruszewskiej tytułuje inna roślina (np. „Wrzos” czy „Akacja”), przez co historie bohaterów można również interpretować w kluczu cyklu życia roślin: wrastania, wzrastania, dojrzewania i owocowania. «Nagrodzona „Jabłoń” to zarazem swoisty mały opowieściowy traktat o niepowtarzalności każdego istnienia, jak również rzecz o tym, co wspólne w naturze oraz losie człowieka. To jednocześnie nadzwyczaj barwna, pełna językowego uroku oraz narracyjnej witalności opowieść o ludziach, którzy wbrew skazującym ich na nieobecność wyrokom historii – walczą. I nie poddają się» – dodaje prof. Nowosielski.

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca jest organizowany od początku lat 90. ubiegłego wieku. Patronem konkursu od 2000 roku jest gdański pisarz, poeta i tłumacz Bolesław Antoni Fac. Tegoroczną nagrodę przyznało jury w składzie: Iwona Borawska, prof. Piotr Czauderna, Tadeusz Dąbrowski, Aleksander Jurewicz i prof. Kazimierz Nowosielski (przewodniczący). „Jabłoń” prawdopodobnie zostanie wydana jesienią. Ubiegłoroczną edycję wygrała Anna Morawiec.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

Ogólne zasady konkursowe.

Za: gdansk.pl