Gdańsk: 300 stypendiów – 300 wyjazdów artystycznych

Kolejny raz przyznano Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. Jest to sposób wparcia projektów artystycznych i badawczych, realizowanych poza Gdańskiem.

Stypendia numer 300 i 301 otrzymali Anna i Adam Witkowscy. Wyjadą do Iraku, by realizować projekt filmowo-badawczy, zatytułowany „We have one heart”. Numer 302 zaś otrzymał Michał Mossakowski, który uzyskane dofinansowanie przeznaczy na występy w Carnegie Hall w Nowym Jorku i Hartfordt w Connecticut.

Przez lata przyznawania stypendium wsparto projekty różnorodne tematycznie. Na przykład Agnieszka Wołodźko w 2016 roku podczas podróży do Aarchus w Danii w ramach projektu „Layers of Identity/Identity at Stake” prowadziła dokumentację dywanów w przestrzeni miejskiej i w mieszkaniach somalijskich imigrantów. Również w zeszłym roku Dominika Skutnik i Marek Frankowski wyjechali do Shiryaevo koło Samary w Rosji, gdzie zaprezentowali projekt „Diamenty dla góry: naszyjnik”, czyli instalację małych kamieni szlachetnych w kamiennych ścianach masywu górskiego. Z Funduszu skorzystało też wielu młodych twórców, jak choćby Piotr Czerwiński (ur. w 2004 r.), który w zeszłym roku otrzymał dofinansowanie do wyjazdu na Piąty Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Pianistów w Rydze, gdzie zajął I miejsce i otrzymał Nagrodę Specjalną dla najbardziej obiecującego uczestnika konkursu.

Wśród miejsc docelowych wyjazdów stypendystów znajdują się miasta i rejony z całego globu. Można tu wymienić chociażby: Chile, USA, Korea Południowa, Indie czy Chiny. Do m.in. Wuhan w Chinach udał się Maciej Gdański, by – poprzez wykłady, kursy pianistyczne i koncerty – popularyzować twórczość Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta.

Fundusz Mobilności powołany został uchwałą Rady Miasta w 2011 roku. Jest przyznawany od 2012 roku osobom lub grupom twórczym na m.in. udział w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz projektach kulturalnych odbywających się poza Gdańskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Idea tego typu stypendium związana jest z integracją środowisk twórczych z Polski i z zagranicy. Finansowane są głównie koszty podróży i pobytu w miejscu realizacji projektu. Nabór wniosków odbywa się cały rok. Komisja stypendialna obraduje przynajmniej raz na kwartał.

 

Informacje oraz wnioski stypendialne dostępne są na stronie:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-Fundusz-Mobilnosci-REGULAMIN-I-WNIOSEK,a,23725.

Materiał nadesłany