Gardzienice na festiwalu between.pomiędzy: Wykład na UG

 

SPOTKANIE PIĄTE

PIĄTEK 16 maja 2014, godz. 11.30, aula Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk)

TEATR – PERSPEKTYWA MANTYCZNA: WYROCZNIE, PROROCTWA, WIDOWSKA

Wykład WŁODZIMIERZA STANIEWSKIEGO prowadzony z prezentacjami aktorskimi (fragment):