Jak i dlaczego warto wziąć udział w finale Kongresu Kultury Pomorskiej?

Jak

Wystarczy wejść na stronę www.kongres.pomorzekultury.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. To uprawnia nie tylko do wzięcia udziału w Kongresie, ale także do uzyskania materiałów kongresowych i dostępu do wielu informacji.

Kongres jest rozpisany na cały dzień. Namawiamy na udział w całości, ale zrozumiałe, że nie każdy dysponuje czasem. Wtedy namawiamy do wyboru i wytrwania w nim. Każda z głównych części, tj. prezentacje stolikowe, panel Kultura na nowe czasy i otwarta debata społeczna Kultura na Pomorzu stanowią całość i warto uczestniczyć w nich kompletnie.

Kuluary

Na każdej konferencji ważne są kuluary. W Teatrze Wybrzeże mamy wiele miejsca na spotkania. Obecność potwierdziło wiele ważnych osób dla pomorskiej kultury i zacni goście z kraju. Będą też niespodzianki kulinarne i artystyczne.

Deklaracja Kongresu Kultury Pomorskiej

Pierwsza redakcja głównego dokumentu kongresowego będzie dostępna od 18 kwietnia na stronie www.kongres.pomorzekultury.pl. Dokument powstanie na podstawie rekomendacji stolikowych i będzie zawierać najważniejsze postulaty i kierunki działań. Każdy z uczestników Kongresu i zainteresowani mogą mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Biuro organizacyjne Kongresu czeka na uwagi, dopiski i sugestie do 23 kwietnia do godziny 12.00. Być może powstanie też Raport mniejszości.

Wpływ

Kongres od początku nastawiony był na szukanie rozwiązań i tworzenie dobrych praktyk. Potrzebna jest diagnoza i rozległe konsultacje, by je znaleźć. Po dwóch latach działań wiemy już tyle, by sformułować postulaty i rekomendacje. Każdy z uczestników może mieć wpływ na ich ostateczny kształt. Skorzystajmy z tego daru konstruktywnie.

 

Biuro Organizacyjne Kongresu Kultury Pomorskiej