Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski. Raport z badań

27 czerwca w IKM zaprezentowano raport z badania „Kultura w Gdańsku. Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski”, które zrealizowano w ramach Obserwatorium Kultury.

Badanie zrealizowane w ramach Obserwatorium Kultury przez Biuro badań społecznych Question Mark było badaniem jakościowym, w którym korzystano z metody wywiadów grupowych (FGI) prowadzonych wśród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych w obszarze kultury (artystów, menedżerów kultury, dziennikarzy) pięciu miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic i Wrocławia.

Więcej o cechach kulturalnego Gdańska

W trakcie badania respondentów pytano między innymi o to, czy wiedzą co się dzieje w Gdańsku? Czy postrzegają gdańską kulturę jako dla nich ciekawą? Jakie powinno być miasto kulturalne i czy Gdańsk jest takim miastem? Czy z zewnątrz da się zauważyć specyfikę gdańskiej kultury? Jakie są mocne i słabe strony oferty kulturalnej Gdańska? Odpowiedzi znajdziemy w raporcie. Z raportu dowiadujemy się też jaka jest pozycja Gdańska na kulturalnej mapie Polski. Oceniony został jako miasto „ciekawe pod względem oferty kulturalnej, ale jeszcze nie lider” plasując się tuż za postrzeganymi przez badanych za kulturalnych liderów: Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.

W opinii badanych został uznany za miasto kulturalne, w trzech kontekstach: działań wspierających, ponieważ prowadzi spójne działania w kierunku rozwoju, władze wspierają działania oddolne, następuje rozwój infrastruktury (szczególnie bibliotek), przeznacza środki finansowe na rozwój kultury, lecz ma zbyt słabą promocję; oferty, ponieważ jest ona szeroka i dostępna, przyznaje się nagrodę literacką, posiada rozbudowaną infrastrukturę, posiada sieć instytucji, posiada duży budżet, posiada kapitał ludzki i społeczny, jest ośrodkiem akademickim oraz cech, ponieważ jest dostępne i otwarte.

Badani postrzegają nasze miasto jako otwarte na nowe inicjatywy, takie, które wspiera działania oddolne, ma rozbudowaną infrastrukturę i ofertę kulturalną. Pozytywnie zauważana jest też polityka kulturalna miasta. Podkreślają jednak przy tym brak dużych akcji promujących gdańską kulturę w innych miastach. Gdańsk jest uważany za miasto z dużym potencjałem związanym z kapitałem ludzkim i społecznym – czyli aktywnymi kadrami kultury i środowiskiem akademickim. Za wyjątkowe i bardzo pozytywne na tle innych miast respondenci uważają, to że Gdańsk jest miastem, które aktywnie przygląda się kulturze poprzez badania.

Za najbardziej rozpoznawalne instytucje zostały uznane: Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Sztuki Wyspa, Teatr Wybrzeże, wydarzenia: Solidarity of Arts, Festiwal Szekspirowski i Jarmark Dominikański, choć ten ostatni nie zawsze w pozytywnym kontekście. Twórcy najmocniej kojarzący się z Gdańskiem to Stefan Chwin, Gunter Grass i Tymon Tymański.