Diagnoza obecnego stanu kultury na Pomorzu – ankieta NCK

Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza ludzi kultury do wypełanienia ankiety do 15.11.

Szanowni Państwo,
wraz z Państwem chcemy przeprowadzić diagnozę obecnego stanu kultury na Pomorzu. W tym celu przygotowaliśmy wspólnie z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ankietę, zamieszczoną pod poniższym linkiem:
Jest ona skierowana do wszystkich instytucji, organizacji, artystów i edukatorów działających w obszarze kultury, w tym edukacji kulturowej.
Zależy nam na wypełnieniu ankiety on-line, choć nie wykluczamy wydruku, wypełnienia ręcznego i odesłania pocztą tradycyjną (Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, z dopiskiem: Ankieta).
Chcemy – zgodnie z sugestiami Marszałka Mieczysława Struka (list do Państwa w załączeniu) – dotrzeć do jak największej grupy działającej w obszarze kultury, dlatego będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji w lokalnym środowisku.
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 listopada br.
Wyniki badań zostaną opublikowane w formie Raportu na początku 2017 roku i udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronach Departamentu Kultury UMWP oraz naszej instytucji.
Wszelkich informacji w sprawie ankiety udzielają:
Monika Łajming (monika.lajming@nck.org.pl, tel. 58 326 10 19)
Urszula Hilal (urszula.hilal@nck.org.pl, tel. 58 326 10 13)
Z poważaniem
Lawrence Ugwu
Dyrektor
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku