Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur – konferencja

Spotkania z baśniami ukraińskimi i kaszubskimi, wielokulturowy spływ kajakowy, Dni Kultury Rosyjskiej i Węgierskiej czy sprzątanie poniemieckiego cmentarza – to przykłady działań, jakie w 2014 zrealizowały biblioteki uczestniczące w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” w województwie pomorskim.

9 grudnia w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca to przedsięwzięcie. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarki i bibliotekarze z Polski oraz Norwegii, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wielokulturowością.

Oficjalna strona projektu

 W projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” w województwie pomorskim wzięło udział 11 bibliotek miejskich i gminnych (łącznie z filiami to 38 placówek bibliotecznych) oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Jego celem było wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych.

Bibliotekarze mają za sobą cykl szkoleń uwrażliwiających na wielokulturowość i dyskryminację mniejszości, dzięki którym wiedzą w jaki sposób planować, realizować, a także promować wielokulturowe działania. Projekt był realizowany we współpracy z sześcioma bibliotekami norweskimi – wśród ich użytkowników jest wielu przedstawicieli mniejszości, a najliczniejszą grupą imigrantów są Polacy.

Przystępując do projektu, pomorskie biblioteki musiały nawiązać ze sobą współpracę – zainicjowane zostały dwa partnerstwa biblioteczne: w powiecie człuchowskim oraz słupskim.

W ramach projektu biblioteka w Człuchowie przeprowadziła cykl spotkań „Tydzień z baśnią ukraińską i kaszubską”, podczas których najmłodsi czytelnicy oglądali bajki, uczyli się ukraińskich wyliczanek oraz kaszubskiego alfabetu. We współpracy z biblioteką w Przechlewie człuchowscy bibliotekarze zorganizowali także wielokulturowy spływ kajakowy, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych kultur.

Biblioteka w Słupsku zorganizowała Dni Kultury Rosyjskiej oraz Dni Kultury Węgierskiej. Uczestnicy tych wydarzeń mogli lepiej poznać literaturę, muzykę, sztukę i obyczaje naszych sąsiadów. Z kolei Biblioteka w Damnicy zainicjowała akcję sprzątania starego ewangelickiego cmentarza. Akcja ta służy nie tylko zachowaniu pamięci o niegdysiejszych mieszkańcach tych ziem, lecz także integracji lokalnego środowiska – w działanie włączają się bowiem przedstawiciele różnych narodowości.

Więcej przykładów wielokulturowych działań realizowanych przez biblioteki polskie i norweskie można znaleźć w podręczniku „Wielokulturowa biblioteka”. Publikacja bazująca na doświadczeniach z realizacji projektu pokazuje, w jaki sposób prowadzić działania skierowane do mniejszości, szanując i promując tożsamość mniejszości narodowych, etnicznych czy wyznaniowych, a także jak uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych i włączać je w działania bibliotek. Podręcznik trafi do uczestników konferencji, będzie mogła skorzystać z niego także każda biblioteka w Polsce chcąca realizować działania wielokulturowe.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” zrealizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, małopolskim, opolskim

i pomorskim. Łącznie wzięły w nim udział cztery biblioteki wojewódzkie, dziewięć bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych (łącznie z filiami ponad 150 placówek).

 

Lista bibliotek uczestniczących w projekcie w województwie pomorskim:

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Korczaka w Człuchowie

Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy

Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Kochanowskiego w Przechlewie

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku im. M. Dąbrowskiej

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Główczycach

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jezierzycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

oraz, jako koordynator, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” – finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.