9.10 Młoda grafika gdańska

Wernisaż wystawy: 9.10.2014, godz. 17.30

Miejsce: Filia Gdańska. Ul. Mariacka 42

Wystawa potrwa do dnia 7.11.2014

Kurator wystawy: Anna Maria Czarzasta

Wystawa czynna w godzinach otwarcia biblioteki Filii Gdańskiej: poniedziałek, wtorek, piątek –  w godz. 10.00-18.00;

środa i sobota – w godz. 9.00-15.00

 

Wystawa grafik to prezentacja prac dwóch pokoleń: młodych gdańskich artystek oraz ich Mistrza, cenionego pedagoga, artysty, malarza, absolwenta gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych – Mariusza Kułakowskiego,  twórcy pracowni graficznej w XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku.  Prezentowane na wystawie grafiki, to oscylujące wokół tematu Gdańska, jego historii i architektury prace,  jakie wykonał Mariusz Kułakowski oraz jego uczennice i absolwentki XIX LO: Paulina Mazur, Karolina Zimny, Martyna Grochowalska, Dominika Pacuszka, Agata Perzyńska , Anita Wrzeszcz a także uczennica  Gimnazjum nr 25 w Gdańsku – Wiktoria Wysocka. Dzięki takiemu zestawieniu prac mamy wyjątkową okazję  dostrzec jak niebagatelne znaczenie w kształceniu artystów odnosi relacja mistrz – uczeń.  Jest ona często decydującą o życiowej drodze i wyborach młodego człowieka.

Mariusz Kułakowski, artysta, pedagog:  „Pracownię plastyczną w XIX LO prowadzę ponad 13 lat, zgodnie z autorskim programem nauczania plastyki i historii sztuki „Pracownia wyobraźni”. Przyznaję, że praca pedagogiczna jest – równocześnie z zawodem malarza – moim pomysłem na życie. Jestem dumny z tego,  iż od kilku lat można już mówić o tradycji grafiki warsztatowej pracowni plastycznej w XIX LO. Nasze prace są rozpoznawalne a techniki często niepowtarzalne. Taką techniką stała się sucha igła, dająca wspaniałe efekty plastyczne. Moi uczniowie otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nagrodzona została również moja pracownia. Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego w Lublinie (2007 r.) otrzymałem z rąk wybitnego teoretyka wychowania przez sztukę – prof. Stanisława  Popka – nagrodę dla najlepszej pracowni tego typu w Polsce. Dzisiaj mam ogromną przyjemność podziwiania prac plastycznych artystów młodego pokolenia – absolwentów XIX LO. I kiedy moja pasja wychowania  przez sztukę przynosi tak wymierne efekty – mam pewność, że warto było i jest skupić się na wykształceniu nowej generacji artystów i świadomych odbiorców kultury oraz sztuki.”

Wystawa „Młoda grafika gdańska”, inauguruje cykl spotkań ph.: „Sztuki piękne. Mistrz i jego uczniowie”,  promujących sztuki wizualne, literaturę i muzykę. Dzięki nim mamy szansę  poznać tych Mistrzów, którzy swoim talentem pedagogicznym kształtują i szlifują nowe pokolenia artystów. Autorką projektu oraz kuratorem niniejszej wystawy jest mgr sztuki Anna Maria Czarzasta, artysta plastyk,  kuratorka sztuki, animatorka kultury, pedagog, absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt – obok swojego głównego celu, jakim  jest prezentacja dokonań młodych artystów oraz ich nauczycieli  – promuje wychowanie przez sztukę. Niezwykle istotne w uwrażliwieniu młodego człowieka oraz w  kształtowaniu nowego pokolenia świadomych odbiorców kultury i sztuki.