88 klawiszy i trzy nogi – zbiórka pieniężna na fortepian dla Orkiestry Vita Activa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku organizuje zbiórkę pieniędzy na zakup fortepianu dla Orkiestry Vita Activa.

Zbiórka odbywa się za pośrednictwem strony Wspólny Projekt.

O projekcie w Panoramie (od 16 minuty)

Celem projektu jest zebranie środków na pokrycie części środków na pokrycie zakupu fortepianu Yamaha C2, dzięki któremu będzie można:
– włączyć do życia publicznego wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– spełniać aspiracje i potrzebę współobecności osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym,
– w pełni wykorzystać profesjonalne instrumenty muzyczne w  działalności artystycznej PSOUU

Fortepian to kultura kompetencji, sprawności, dojrzałości, aspiracji, samodzielności. Granie w zespołach, muzyka to często najważniejsza treść życia dla wielu osób z niepełnosprawnościami. I to dla tych wielu osób niepełnosprawnych, którym struny w sercu drżą – jest akcja: 88 klawiszy i 3 nogi!

Fortepian jest podstawowym instrumentem niezbędnym dla rozwoju kultury muzycznej, także w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Tak jak wszędzie, czyli po prostu – fortepian!

Geneza projektu:

Orkiestra Vita Activa wykonała 250 koncertów w 60 miastach Polski i Europy. Członkowie Orkiestry to 40 dorosłych osób w większości z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze. Orkiestra rozpoczęła działalność korzystając z instrumentów edukacyjnych, przeznaczonych dla dzieci (instrumenty orffowskie). To są pomniejszone i uproszone instrumenty tradycyjne. Po latach grania sprawności muzyczne członków Orkiestry rozwinęły się na tyle, że mogą korzystać z pełnowartościowych instrumentów. Korzystanie z prawdziwych instrumentów, dla dorosłych a nie dla dzieci, to podstawowy warunek dalszego rozwoju Orkiestry. Koncerty są jak najbardziej prawdziwe, muzyka starannie wybrana, sprawnie wykonana, słuchaczy kilkuset jak podczas Koncertu Noworocznego 2016 – a to wszystko wymaga instrumentów takich, jak używają wszystkie Orkiestry. Dlatego Orkiestra wymienia swoje instrumenty szkolne na instrumenty profesjonalne. W ten sposób wybitnie podnosi jakość artystyczną wykonywanych koncertów. Dzięki temu koncerty Orkiestry Vita Activa nie różnią się od koncertów innych orkiestr.Profesjonalizacja – oto kierunek rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Z uwagi na wysoki koszt zakupu fortepianu (ok. 60000 złotych) potrzebną kwotę PSOUU będzie zbierać wykorzystując różne formy dofinansowania. Kwota, którą zbierze poprzez WspólnyProjekt.pl, będzie ważnym udziałem własnym w kontynuowaniu akcji zbierania środków na zakup nowego fortepianu. O brakującą kwotę zwrócą się do instytucji kultury, złożą granty, pozyskają sponsorów oraz zwrócą się do innych donatorów oferujących programy na wyposażenie placówek kultury.