8.09-2.10 Co widzę, gdy przestaję o tym myśleć? – wystawa Katarzyny Fijałkowskiej w Żaku

Klub Żak zaprasza na wystawę absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Terminy:

8.09.2016, godz. 18.00 – wernisaż
9.09-2.10.2016 – wystawa
Miejsce: Klub Żak
Wstęp wolny

Obrazy pojawiają się w Ciszy. Zatrzymuję je w sobie(…)Co przychodzi, jak się zmienia. Moja ręka tylko rejestruje w procesie ‚wywoływania Obrazu’. Czy to Ja, moja podświadomość, czy to On/Obraz czy ja? Patrzę dokąd to zdąża, do jakiego momentu dojdziemy. Obrazy zadają pytania. Co jest Prawdą, a co Iluzją? Odwieczne pytania. Dokąd idziemy? Po co różnimy się od zwierząt? Dlaczego nie możemy wyobrazić sobie nieskończoności?

Ja tylko słucham, nic nie rozumiem. Patrzę się na Kolor, to On mnie ekscytuje, za nim podążam . Kolor jest Domem Obrazu. Pisze scenariusz w wielu wymiarach. Jest Słowem, dźwiękiem, wibracją Obrazu. Łączy rzeczywistość z tym co Poza. Jest odpowiedzią, której nie rozumiem. Tylko Patrzę.

Katarzyna Fijałkowska
W 2006 roku uzyskała tytuł Magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Grafiki Projektowej (pracownia prof. Janusza Górskiego) ze specjalizacją Malarstwo (pracownia prof. Macieja Świeszewskiego).

W latach 2003-2005 otrzymywała stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.
W latach 2005-2006 w grupie studentów prof. Świeszewskiego, zrealizowała projekt murali ‚W kolorze mniej boli’, w całej Klinice Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, który otrzymał nagrodę Ministra Kultury oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.
Lata 2007 – 2013 pobyt w Anglii, Londyn – rezydentka w fundacji artystycznej Cor Blimey Arts. Udział w wystawach zbiorowych, odczytach, organizacja warsztatów artystycznych

Ważniejsze wystawy malarskie:
2015/2016 Kolonia Artystów/Otwarte pracownie
2014 Relay, Core Gallery, z Core Blimey Arts, Londyn
2013 Jaunt, z Core Blimey Arts, Folkston
2010 Nolias Gallery, z Core Blimey Arts, Londyn
2007 Galeria Nizio, Warszawa
2006 Galeria Tamka, Warszawa, ze Stowarzyszeniem Obserwatorium Rzeczywistości
2006 Pałac Opatów, Oddział Muzeum Narodowego, Oliwa
2006 Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, ze Stowarzyszeniem Obserwatorium Rzeczywistości
2005 Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk, ze Stowarzyszeniem Obserwatorium Rzeczywistości
2004 The Bloxham Gallery, Londyn
2003 Pałac Królikarnia Warszawa (pokonkursowa „Obraz roku”)