Do 8.05 zgłoszenia do konkursu Rozdroża Wolności 2016

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza profesjonalnych rzeźbiarzy i architektów oraz studentów obu tych kierunków do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu na Formę Przestrzenną i Instalację Artystyczną Rozdroża Wolności 2016.

Regulamin

Karta uczestnika

Rozdroża Wolności:

W Polsce, w 1980 roku, ponad dwudziestomilionowy ruch społeczny obalił socjalizm. Był to ewenement w skali świata i przykład dla wielu innych narodów. Dowód na to, że dążenie do wolności nie musi wiązać się z walką zbrojną pociągającą za sobą ludzkie tragedie i tysiące ofiar śmiertelnych.

Legenda ruchu Solidarność i charyzmatyczna postać jego przywódcy Lecha Wałęsy w dalszym ciągu są inspiracją dla wielu narodów w ich walce o swobody demokratyczne.

Także w społeczeństwach demokratycznych problem wolności jest dalej aktualny. Być może zdezaktualizowała się sprawa niepodległości narodowej, ale ciągle nierozwiązane są problemy nierówności społecznej, biedy, swobód seksualnych, wzajemnego poszanowania wyznawców różnych religii i tolerancji dla inności naszych sąsiadów. Intensywnie narastają problemy związane z imigracją do Europy i USA ludzi z południowej części globu.

Organizacja Festiwalu Form Przestrzennych inspirowanych ideą wolności w Gdańsku – mieście, w którym miały miejsce najważniejsze europejskie wydarzenia historyczne XX wieku ma znaczenie symboliczne. To działo się tutaj: wybuch II wojny światowej, strajki w Stoczni Gdańskiej i powstanie ruchu Solidarność inicjujące ciąg zdarzeń prowadzący do upadku komunizmu w Europie Centralnej i Wschodniej.

Coroczny Festiwal Form Przestrzennych Rozdroża Wolności obejmuje międzynarodowy konkurs na formę przestrzenną i instalację artystyczną, międzynarodowy plener rzeźby z drewna, seminarium o sztuce w przestrzeni publicznej oraz wiele mniejszych imprez towarzyszących z udziałem publiczności.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w przestrzeni miejskiej Gdańska.

Konkurs ogłaszany jest jesienią, a na wiosnę Rada Artystyczna* wybiera najlepsze projekty i rekomenduje je do realizacji.

Co roku na konkurs nadsyłanych jest 20-50 projektów od artystów z całego świata.

Kulminacja Rozdroży Wolności następuje we wrześniu, gdy odbywa się plener rzeźby z drewna (podczas dwóch edycji uczestniczyli w nim rzeźbiarze z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Litwy, Norwegii). Trwa on ok. dwa tygodnie. Finalny efekt publiczność podziwia podczas wernisażu i wystawy poplenerowej.

ww