Do 31.03 zgłaszanie kandydatur do II edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej

Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi instytucjami.

Organizatorem konkursu jest Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego.
Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi instytucjami,  za szczególne dokonania w muzealnictwie w poprzednim roku.
Rokrocznie nagrodzone są trzy osoby, które wyróżniły się realizacją szczególnie interesujących projektów oraz jedna instytucja za najciekawszy projekt, która otrzyma wyróżnienie honorowe.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 marca br.

Adres, na który prosimy przesyłać kandydatury:
Ewa Malinowska
Muzeum Poczty Polskiej
plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2
80-839 Gdańsk

ww