30.05 Edukacja kulturowa i artystyczna. Czy jest nam potrzebna? – debata

Fundacja Fale Kultury zaprasza na debatę do Galerii w Kwadracie.

Termin: 30.05.2016, godz. 12.00
Miejsce: Galeria w Kwadracie
Wstęp wolny

FB

Czy edukacja kulturowa i artystyczna jest potrzebna? Jakie wyzwania stoją przed edukacja kulturową i artystyczną? Czy edukacja kulturowa i artystyczna jest ważna na szczeblu samorządowym? Jak realizowana jest polityka kulturalna? Jak instytucje kultury budują i wdrażają programy edukacji kulturowej i artystycznej. Jak odbywa się to w województwie pomorskim, instytucjach miejskich oraz w organizacjach pozarządowych. Jakimi dobrymi praktykami w edukacji artystycznej warto podzielić się? Jakie działania wsparłyby kształcenie artystyczne – instytucjonalne i pozainstytucjonalne? Jaką rolę w kształceniu artystycznym odgrywa relacja mistrz – uczeń? Czy twórcy wnoszą nowe wartości? Czy warto wspierać edukację artystyczną? Na te inne pytania postarają się odpowiedzieć nasi prelegenci.

W debacie wezmą udział:

Anna Maliszewska – Inspektor DepartamentuKultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Katarzyna Kucz – Chmielecka – Kierownik Referatu ds. Polityki Kulturalnej, Biuro ds. Kultury Prezydenta Miasta Gdańska
prof. Jarosław Szymański – Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Piotr Bogdanowicz – Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych w Gdańsku Oliwie
Krystyna Drewing – Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku
Andrzej Stelmasiewicz – Prezes Fundacji „Wspólnota Gdańska”
Agata Andrasiak- Koordynatorka Programu Bardzo Młoda Kultura, Instytut Kultury Miejskiej
Marta Bednarska- Koordynatorka kontaktów z przedstawicielami mediów, zajmuje się komunikacją działań instytucji, Instytut Kultury Miejskiej
Natalia Brylowska – Koordynatorka współpracy Obserwatorium Żywej Kultury w województwie pomorskim, zajmuje się Obserwatorium Kultury oraz ewaluacją działań instytucji kultury, Instytut Kultury Miejskiej
Barbara Piórkowska – Pisarka, edukatorka, prowadzi Pracownię Kreacji Literackich i Bloga, Pałac Młodzieży w Gdańsku
Aleksandra Żukowska – Artystka wizualna, edukatorka, realizatorka projektów edukacyjnych i artystycznych pozainstytucjonalnych

Dyskusję poprowadzi Aleksandra Perzyńska – artystka wizualna, pisarka i edukatorka, autorka serii podręczników do plastyki.

Naszym dążeniem jest by debata pobudziła dialog o edukacji artystycznej i kulturowej poprzez uczestnictwo w nim środowisk zajmujących się edukacją artystyczną: nauczycieli akademickich, nauczycieli przedmiotów artystycznych ze szkół średnich, podstawowych i gimnazjów, studentów i uczniów szkół artystycznych, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców Gdańska. Debata jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Debata w ramach projektu:
„Sztuki piękne. Mistrz i jego uczniowie”- Cykl wystaw prac profesorów i studentów Wydziałów Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz debata o edukacji kulturowej i artystycznej zrealizowane w dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku.