29.01 Mozaika znaczeń gdańskich – wystawa powarsztatowa

Instytut Kultury Miejskiej oraz Galeria Blik zapraszają na wystawę, będącą efektem warsztatów, które odbyły się 14 grudnia.

Termin: 29.01.2016 r.
Miejsce: Galeria Blik

Podstawowym celem projektu oraz warsztatów, które odbędą się dnia 14 grudnia o godzinie 12:00 w Instytucie Kultury Miejskiej, jest włączanie innych w aktywny odbiór oraz współtworzenie twórczego dialogu sztuki. Warsztat plastyczny, który stanie się platformą komunikacji stanie się swoistą „pedagogią interwencji” (Z. Melosik i T. Szkudlarek, 2009). Tak rozumiane działanie jest bliskie procesowi wzmocnienia jednostki w działaniach samostanowienia, samo-decydowania, współodpowiedzialności (Karczmarzyk, Lipnicki 2015). „Uczestnictwo w działaniach artystycznych dostarcza bowiem nie tylko wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia sztuki, ale umożliwia wgląd w naturę opresyjnych mechanizmów społecznych, a także dostarcza narzędzi. aby na nie zareagować” (Finding Voices…, 2005, s. 21).
Z drugiej strony jest to próba ukazania wspólnego miejsca, jakim jest Gdańsk, który jest szeroko otwarty na ludzi (mieszkańców) jak i doświadczenia, idee, wartości. Umiejętność współtworzenia działania artystycznego ma przybliżyć uczestników projektu do „negocjowania” gdańskiej przestrzeni, jak i umiejętności komunikowania się w dialogu przez sztukę.

Projekt polega na stworzeniu wspólnej mozaiki gdańskiej przez osoby, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w warsztatach plastycznych (studenci Uniwersytetu Gdańskiego, przypadkowi przechodnie, turyści).
Pierwszy etap:
W pierwszym etapie będzie chodziło o namalowanie indywidualnego symbolu/rysunku/piktogramu związanego z miastem Gdańsk, na specjalnie przygotowanym do tego drewnianym podkładzie, lub na kartce brystolowej formatu trójkąta. Wizualizacje konkretnych osób będą powstawały od listopada 2015 roku do stycznia 2016 r. zarówno na Uniwersytecie Gdańskim (studenci pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), jak i w trakcie warsztatu zorganizowanego 14 grudnia w Instytucie Kultury Miejskiej (przypadkowe osoby, przechodnie, turyści).
Drugi etap:
Drugim etapem będzie pokazanie powstałej mozaiki oraz dokumentacji z przebiegu warsztatów na wystawie zorganizowanej w galerii Blik w styczniu 2016 roku (29.01.16).