Do 27.02 Zgłaszanie kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016

Pomorska Nagroda Artystyczna – najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego kierowaną do środowiska artystycznego województwa pomorskiego.

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nadziei Artystycznej
oraz honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:

  • dotychczasowi laureaci Nagrody,
  • stowarzyszenia i związki twórcze,
  • instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • szkoły wyższe i artystyczne,
  • media,
  • organizacje pozarządowe,
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2015, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, jednej kandydatury do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody za Mecenat Kultury.

Zgłoszenia w formie pisemnej (plik tekstowy, np. w formacie MS Word, podpis nie jest wymagany) wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 roku na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50
fax 58 301 19 57

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2016. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Dokumenty do pobrania:
1.  Regulamin PNA
2.  Ankieta.doc