26.09 Kultura a samorząd – dyskusja w IKM

Instytut Kultury Miejskie zaprasza na spotkanie robocze.

Termin: 26.09.2016, godz. 9.30-12.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej

Dyskusja ma na celu wypracowanie wniosków odnoszących się tak samo do gdańskiej polityki kulturalnej jak ogólnie polityk miejskich.

Dyskusja jest częścią projektu Kultura a samorząd realizowanego w ramach Koalicji Miast, poświęconego samorządowej odpowiedzialności za kulturę, wymieniający wiedzę na temat organizacjikultury w Polsce, poszukujący nowych, innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi kultury w samorządach lokalnych.

Wybraliśmy do dyskusji w Gdańsku te tematy, które są istotne z uwagi na tworzenie programów operacyjnych dotyczących gdańskiej kultury, zwłaszcza w obszarach ewaluacji działań w kulturze, współpracy międzysektorowej, badania potrzeb mieszkańców. W spotkaniu udział weźmie Dyrektor Biura Kultury Barbara Frydrych i Doradca Prezydenta ds. Kultury Anna Czekanowicz oraz zaproszeni eksperci z innych miast, co pozwoli nam na odniesienie się do doświadczeń innych miast ale też do naszej strategii i możliwości.

Spotkanie będzie przebiegało w formie pracy w czterech grupach.

Tematy spotkania:
Grupa A
1. Czy jest szansa i potrzeba stworzenia nowych form „mierzenia” kultury, tak aby móc badać efektywność organizacji kultury lub realizowanych projektów?
2. Kwestie formalno – prawne w kulturze – co działa, co zawodzi?
Grupa B
3. Nowe formy funkcjonowania w kulturze, a możliwe formy jej organizowania.
4. Jakimi narzędziami programować kulturę i jak sprawdzać, czy oferta zaspokaja potrzeby mieszkańców?

Forum Koalicji miast dla kultury jest drugą częścią projektu Koalicja Miast dla kultury, którą tworzą Gdańsk, Lublin, Poznań, Wrocław, Szczecin i Katowice, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Długofalowym efektem Koalicji Miast ma być nowa jakość w zarządzaniu projektami kulturalnymi, dlatego ważną częścią projektu jest działający cały rok think thank poświęcony samorządowej odpowiedzialności za kulturę, wymieniający wiedzę na temat organizacji kultury w Polsce, poszukujący nowych, innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi kultury w samorządach lokalnych. Grupa sieciuje kreatorów życia kulturalnego oraz samorządowców z miast koalicyjnych, ale jest otwartą platformą do której może dołączyć każdy chętny.