25.10-13.11 Wystawa malarstwa Khaleda Basmadjiego

„Kobieta jest pszenicą życia i gołębiem pokoju” – wystawa artysty pochodządzego z Aleppo.

Terminy:
25.10.2016, godz. 18.00 – wernisaż
26.10-13.11.2016 – wystawa
Miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski
Wstęp wolny

Urodzony 21 kwietnia 1944 r. w Aleppo, mieście położonym na północy  Syrii, gdzie żył i dorastał. Po uzyskaniu średniego wykształcenia  wyjechał do Polski, gdzie kształcił się aż do otrzymania doktoratu na  Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Powrócił do Syrii i tam  pracował jako wykładowca na Uniwersytecie medycznym w Allepo, uzyskując  tytuł profesora.

Malarstwem zajmował się już od studiów z wewnętrznej potrzeby. Jego  hobby zaowocowało kilkoma wystawami indywidualnymi i zbiorowymi. W 2012  r. przyjechał do Polski na miesięczne wakacje i już nie wrócił do Syrii,  bo w tym właśnie czasie przestały funkcjonować lotniska i nasiliła się  wojenna sytuacja. Pozbawiony możliwości powrotu, tracąc cały dorobek  życia, łącznie z wypracowaną już emeryturą, pozostał w Polsce. Zawsze  uważał ją za swoją drugą ojczyznę i pozostaje jej wdzięczny.

Basmadji nie jest uchodźcą ani emigrantem, jest obywatelem Polski i  dlatego nie przysługuje mu żadna pomoc. Zakotwiczył się więc w piwnicy  domu na gdańskim blokowisku, gdzie maluje by zarobić na życie i zbierać  fundusze na wsparcie swoich przyjaciół w Syrii. Sztuka jest dla niego  orężem walki ze złem dziejącym się w jego ojczyźnie. Jego obrazy kipią  kolorami – „czerwienią narodowego temperamentu” ale i „czernią  rozpaczy”. Prezentowane na wystawie malarstwo przypomina formą  wielobarwne mozaiki, których głównym tematem jest kobieta – tuląca w  ramionach dzieci, zadumana, zamodlona, zatroskana, ale jednocześnie  pełna spokoju i siły.

10_25-khaled-basmadji_wystawa