23.04 Pierwsze Publiczne Otwarcie Dachu, Teatr Szekspirowski (całość)