21-22.10 Festiwal Narracje

Ósma edycja festiwalu NARRACJE to opowieść o Biskupiej Górce.

Biskupa Górka – jedna z najciekawszych, a zarazem najbardziej osobna dzielnica Gdańska. W tej opowieści Biskupia Górka jest tytułowym „Królestwem” leżącym na stokach wzgórza wnoszącego się na wysokość 60,8 metra ponad poziomem morza. Jest także protagonistą i zarazem narratorem: „ukryta” dzielnica opowiada sama siebie. Artyści biorący udział w festiwalu zostali zaproszeni do przyjęcia roli w swym kształcie przypominającej medium. Ich misją jest wysłuchanie, zinterpretowanie i wyartykułowanie głosu tego miejsca, a także dopisywanie dalszego ciągu narracji rozwijanej przez dzielnicę, jej mieszkańców, jej architekturę, jej realną i symboliczną topografię.

Jednym z podstawowych narzędzi użytych do stworzenia „Królestwa” jest alegoria. Za pojęciem „Królestwa” kryje się obraz mikrokosmosu istniejącego w kosmosie metropolii. To miasto w mieście, które rozciąga się wzdłuż skraju lasu, u stóp wzgórza zaś zwieńczone jest twierdzą, zamkiem i wieżą. Tytuł odsyła do archetypicznych baśniowych konstrukcji fabularnych, do przednowoczesnych układów urbanistycznych, oraz, last but not least, do pamiętnego serialu Królestwo. Jego reżyser, Lars von Trier, łączył komedię z horrorem, aktualną satyrę z fantastyką i nakładał grube warstwy fikcji na realną instytucję, wielki publiczny szpital w Kopenhadze, zwany popularnie właśnie Królestwem.

Podobnie w NARRACJACH – fikcje, spekulacje i projekcje stają się środkami rozpoznawania rzeczywistości i przeżywania miasta. Festiwal i realizowane w jego ramach działania i prace artystów to swoisty reflektor, który „oświetla” Biskupią Górkę. Pragniemy ją „oświetlić” pod takim kątem, aby ukazała się jako miejsce istniejące w czasoprzestrzeni współczesnego Gdańska, tu i teraz, a zarazem miejsce istniejące w równoległej czasoprzestrzeni symbolicznej, jako zbiór znaków, układających się w alegorię miasta – miejsca zawieszonego między porządkiem Realnego a porządkiem wyobrażeń i metafor.
Stach Szabłowski

Oficjalna strona Narracji

W tym roku NARRACJE działają od 18.00 do 24.00.
Festiwal NARRACJE 8 „Królestwo 60,8 m n.p.m”, 21 – 22 października 2016, Biskupia Górka, Gdańsk
Kurator: Stach Szabłowski

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska
Partnerzy: Gdańska Szkoła Wyższa, BiskupiaGórka.pll, Stowarzyszenie WAGA, Kościół Zielonoświątkowy Gdańsk

NARRACJE od 2009 roku eksplorują nowe miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeń publiczną dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Kuratorami Narracji byli już: Bettina Peltz (2009 – 2011), Steven Matijcio (2012), Rob Garrett (2013), Anna Witkowska i Adam Witkowski (2014). Przez lata festiwal zagościł: na Dolnym Mieście w Gdańsku, na Głównym i Starym Mieście oraz na Stoczni Gdańskiej, na Długich Ogrodach i we Wrzeszczu Górnym. W roku 2015 z kuratorką – Anną Smolak wyruszyliśmy poza centrum – do Nowego Portu. Stach Szabłowski – kurator ósmej edycji NARRACJI na miejsce festiwalu w 2016 roku proponuje położoną 60,8 m n.p.m Biskupią Górkę.