20.09 Wieczór poetycki Ewy Poniznik w Bibliotece pod Żółwiem

Spotkanie z cyklu Scena poezji Biblioteki pod Żółwiem.

Termin: 20.09.2016, godz. 18.00
Miejsce: WiMBP, Biblioteka pod Żółwiem
Wstęp wolny

Ewa Poniznik mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwentka Filologii Rosyjskiej i Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie, obecnie na II roku Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Wyróżniana i nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich i turniejach jednego wiersza. Tłumaczona na język białoruski. Publikowała w „Blizie”, „Autografie”, białoruskim dodatku do gazety „Nowy Czas” „Literaturnaja Biełarus”, „Fabulariach” oraz w antologiach pokonkursowych. Wydała arkusz poetycki „czas teraźniejszy niesumienny” (2011) . Obecnie pracuje nad wydaniem debiutanckiego tomu wierszy „Poza nocą”. Zakochana w Białorusi. W wolnych chwilach zajmuje się kotami oraz haftem krzyżykowym.

Rozmowę poprowadzi Patryk Zimny.