20.05-1.06 Digital code image – wystawa Zbigniewa Romańczuka

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza na wystawę do Galerii Punkt.

Termin: 20.05-1.06.2016 r.
Miejsce: Galeria Punkt
Bilety: wstęp wolny

FB

Zbigniew Romańczuk

Urodził się w 1960 roku. W 1983 roku ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 1988 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a od 2006 roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-1994 odbył staż w ramach stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W 1997 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prorektorem ds. nauki i współpracy zagranicznej.

Działalność artystyczna Zbigniewa Romańczuka dotyczy szeroko rozumianej problematyki obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji oraz próbie interpretacji istoty obrazu malarskiego i jego statusu z perspektywy praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej. W 2010 r. rozpoczął cykl prac charakteryzujących się wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych w tworzeniu obrazu, możliwych ucieleśnieńobrazu. Działania te stały się formą badania relacji pomiędzy obserwatorem, obiektem sztuki i fizyczną przestrzenią galerii. Prace z tego cyklu oparte na zapisie cyfrowym określającym strukturę obrazu składającym się z konfiguracji geometrycznych elementów z efektami optycznymi pokazane zostały m.in. na wystawie Obrazy edytowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie,Geometria koloru w Biurze Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim, Spatial screens w Galerii Schloss Bröllin Niemcy,Wizualne reprezentacje w Muzeum Lubuskim, Osobliwość obrazu w Galerii ZPAP w Gdańsku, Interaction space w Galerii 022 w Warszawie, Grid system w Galerii Scena, Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie, Singularity of picture w MS Gallery w Wakayamie w Japonii, Moving pictures w Galerii Profil w Poznaniu.

ww