2.08-5.09 Polacy Wymazani. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku – wystawa

“Polacy wymazani” to historia ludzi, którzy za swoją aktywność i manifestowanie polskości ponieśli straszliwą cenę.

Termin: 2.08-5.09.2016
Miejsce: przed Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Wystawa opowiada o polskich mieszkańcach Wolnego Miasta Gdańska, tworu administracyjnego, które powstało pod protektoratem Ligi Narodów w roku 1920. Polacy stanowili według różnych danych ok. 10 % wszystkich mieszkańców i jako mniejszość narodowa bardzo starali się o zachowanie tradycji narodowych i kultywowanie patriotyzmu. Byli bardzo aktywni w działalności społeczno-politycznej, jak też kulturalnej. Wystawa pokazuje poszczególne aspekty tej działalności. Liczne towarzystwa, kluby, grupy o charakterze sportowym, kulturalnym i charytatywnym potwierdzały istnienie w Gdańsku także ludności polskiej i były swoistym świadectwem.

Być Polakiem wśród swoich nie jest trudne, lecz głosić polskość otwarcie wśród tak przeważającej ilości Niemców, jaka była wtedy w Gdańsku, nie było łatwe. Tak pisał Brunon Zwarra we „Wspomnieniach gdańskiego bówki. Nawiązaliśmy do tej myśli już w 2014 r., ale obecnie chcemy wyeksponować ją w miejscu dla niej wyjątkowym – Muzeum Poczty Polskiej” – mówi dr Janusz Trupinda, kierownik Muzeum Poczty Polskiej. Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

“Polacy wymazani” to historia ludzi, którzy za swoją aktywność i manifestowanie polskości ponieśli straszliwą cenę. Szykany, jakim byli poddawani w Gdańsku w drugiej połowie lat trzydziestych, aresztowania, tortury i upokorzenie w “Victoris-Schule”, czy obozach koncentracyjnych “Stutthof”, “Sachsenhausen”, czy “Mauthausen-Gusen” Wielu z nich straciło zdrowie, a nierzadko i życie. Ci, którzy przeżyli i wrócili do Gdańska okazali się niepotrzebni oraz podejrzani. Musieli przejść upokarzający proces weryfikacji narodowej i rehabilitacji. Z upływem lat pamięć o nich i ich działalności w mieście nad Motławą zanikała. Wystawa jest więc środkiem, który ma przypomnieć naszych przodków tak bardzo przywiązanych do Polski.

Wystawa swoją premierę miała we wrześniu 2014 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W 2016 r. była pokazywana na Westerplatte., ale wraz z rozpoczęciem Jarmarku Dominikańskiego zagości przed budynkiem Poczty Polskiej przy placu Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w dniach 02.08-05.09.2016 r.

Organizatorem wystawy jest: Muzeum Poczty Polskiej – oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Partnerzy to: Fundacja Bowke, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Poczta Polska S.A.

Zdjęcia: za MHMG29