2.02 Prezentacja raportu DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne

Instytut Kultury Miejskiej zajmie się odpowiedzią: Skąd możemy wiedzieć, czy władze naszych miast dobrze wywiązują się z odpowiedzialności za rozwój kultury?

Termin: 2.02.2017, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej
Wstęp wolny

Skąd możemy wiedzieć, czy władze naszych miast dobrze wywiązują się z odpowiedzialności za rozwój kultury? Odpowiedzią na to jest projekt „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”, w ramach którego już po raz drugi przeprowadzone zostało największe ogólnopolskie badanie stanu miejskich polityk kulturalnych. Pierwsza publiczna prezentacja raportu z badania odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Wyniki zaprezentuje Artur Celiński – szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008 r. bada stan miejskich polityk kulturalnych i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie.

Raport „DNA Miasta” powstał na bazie sytuacji 100 największych polskich miast. Zakres danych, które udało się poddać analizie, jest ogromny – to prawie 1300 opinii mieszkańców (w tym również twórców, animatorów i menadżerów kultury z całej Polski) oraz 1300 dokumentów budżetowych i sprawozdań merytorycznych. Oprócz danych liczbowych wykorzystane zostały wyniki badań terenowych, dzięki czemu wiadomo dokładnie co kryje się za liczbami i w jaki sposób można je zinterpretować. Wyniki zaprezentuje Artur Celiński – szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008r. bada stan miejskich polityk kulturalnych i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie.