19-21.07 Weź udział w tworzeniu Tkaniny Wolności!, Targ Węglowy

 

Tkanina wolności, czyli kilkumetrowe płótna do swobodnego dialogu obrazami zamiast słowami, ustawione zostaną na Targu Węglowym w dniach 19 – 21 lipca 2014. W trzydniowym wydarzeniu artystycznym, jakim będzie Kongres Rysowników Pawła Althamera oprócz artysty udział wezmą m.in. trójmiejscy twórcy.

Kongres Rysowników Pawła Althamera odbywający się w Gdańsku zakłada ustawienie na Targu Węglowym ścian z płótna do rysowania, na których każdy będzie mógł stworzyć to, co zechce. Tematem przewodnim Kongresu i hasłem inspirującym będzie wyrażenie „tkanina wolności”. Kongres odbędzie się w przestrzeni miejskiej – na Targu Węglowym, zachęcającym do włączenia się wydarzeniem. Przesłaniem Kongresu jest idea wspólnotowości.

Wydarzenie podkreślić ma, że wspólnotowe działanie wymaga bezustannej pracy, szacunku wobec siebie, odpowiedzialności i troski każdego z nas o wartości tj.: wolność, tożsamość, sąsiedztwo, wspólne bycie, dyskusja, więzi społeczne. Zamysł działania jest taki, że początkowo pojawiają się autorskie rysunki artystów, które staną się dialogiem dążącym do kolektywnego zapełniania przestrzeni Kongresu. Malowanie będzie miało charakter demokratycznej pracy.

Wszystkie wydarzenia Kongresu zacierają granicę między twórcą i odbiorcą. Kongres inspiruje do aktywnego uczestnictwa w procesie współtworzenia dzieła artystycznego aktywizując społeczność lokalną do świadomego uczestnictwa w kulturze. Rola kultury w życiu codziennym będzie tematem spotkań przy płótnie twórców oraz mieszkańców.

Dialog poprzez malowanie obrazów pozwoli nakreślić wizerunek Miasta Wolności 25 lat po jej odzyskaniu. Odczytania znaczenia prac powstałych podczas Kongresu podjął się Krzysztof Gliszczyński, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Spacer wzdłuż płótna zaplanowany jest na niedzielę o godz. 19.00.

Artystami biorącymi udział w wydarzeniu są m.in. Michał Szlaga, Jakub Bielawski, Tomasz Kopcewicz, AnnaWitkowska artyści ze Stowarzyszenia Plastyków oraz Youngdon Jung przebywający w Gdańsku na zaproszenie CSW “Łaźnia”.

Kongres Rysowników Pawła Althamera rozpocznie się w sobotę, 19 lipca o godz. 12.00. Trwać będzie w niedzielę, 20 lipca w godzinach 10 – 20, zakończy się w poniedziałek, 21 lipca, kiedy to od godz. 10.00 płótno będzie cięte, a jego fragmenty rozdawane. Wydarzeniu odbywającym się na Targu Węglowym w Gdańsku towarzyszyć będą rozmowy z artystami oraz debaty.

Paweł Althamer – rzeźbiarz, autor działań, instalacji, filmów video oraz rzeźb społecznych. Jeden z najciekawszych i najważniejszych współczesnych polskich artystów. Jego prace były pokazywane w ramach prestiżowych międzynarodowych wystaw, jak biennale w Wenecji i Berlinie.

Organizatorem Kongresu Rysowników jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z licznymi artystami oraz udziałem m.in. Instytutu Kultury Miejskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kongres Rysowników został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście to miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych, powstała w 2009 roku. Podejmuje działania na rzecz kształtowania otwartego i różnorodnego Trójmiasta zarówno w sferze kultury, jak i życiu społecznym. Jako środowisko budujące nowoczesną lewicę w Polsce działa na rzecz partycypacji i poszerzenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz długotrwałej zmiany społecznej.

55080_big