Do 18.04 zgłoszenia do programu stypendialnego „Drzwi do kariery”

Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia wraz z Centrum Riviera i agencją 2Pi Group uruchomili program stypendialny dedykowany uzdolnionej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Drzwi do kariery

Regulamin

„Drzwi do Kariery” to program stypendialny o charakterze społeczno-edukacyjnym, dedykowany uzdolnionej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność, sytuację rodziną, bądź inne niesprzyjające warunki. Program „Drzwi do kariery” korzysta z najlepszych, światowych wzorców praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) angażując na rzecz wspólnych korzyści różne grupy społeczne z województwa pomorskiego.

– Dla niektórych program może stanowić jedyną szansę na realizację swoich marzeń. Pragniemy, aby każdy miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań. – zachęca do udziału dyrektor Centrum Riviera, Marek Ciszewski. – Ponadto wierzymy, że zagrożenie wykluczeniem społecznym jest realnym problemem, na który należy zdecydowanie zareagować. Program może dać młodym ludziom nie tylko możliwości rozwoju, ale także
stanowi platformę do współpracy lokalnej między potrzebującymi, instytucjami edukacyjnymi, a także środowiskiem biznesu.

„Drzwi do Kariery” to działanie wieloetapowe, łączące między sobą różne osoby i instytucje ze społeczności lokalnej i nie tylko. To platforma doświadczeń i wzajemnej pomocy oraz miejsce dla rozwijania swojej kreatywności i zaangażowania się społecznego. W głównej
odsłonie programu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych, którzy z materiału bazowego, jakim są drzwi, będą mieli za zadanie stworzenie dzieła wychodzącego poza ramy standardowego myślenia.

– Program stanowi kontynuację i jednocześnie rozwinięcie wieloletniego Programu Stypendialnego RC Gdańsk-Sopot-Gdynia. Dzięki zaangażowaniu Centrum Riviera, 2Pi Group i wielu firm partnerskich działanie to nie tylko zwiększa swój geograficzny zasięg obejmując
całe Pomorze ale, przede wszystkim udaje nam się zwiększyć zaangażowanie dodatkowych instytucji, podmiotów i samej młodzieży, która angażuje się w pomoc swoim rówieśnikom! To piękna idea, która dzięki wspólnej pracy spełnia się w rzeczywistości. – dodaje Prezydent
Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia, Antoni Wierciński.

Do programu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania zawarte w regulaminie. Rekrutacja ruszyła i trwa do 18 kwietnia. Finał akcji i licytacja drzwi wykonanych przez młodzież odbędzie się: 22 maja 2016 r. w Centrum Riviera w Gdyni.