18.03-10.06 Skarby Oliwian 2

Fundacja Wspólnota Gdańska rozpoczyna drugą edycje projektu, który  jest adresowany do mieszkańców Oliwy, chcących podzielić się swoją osobistą historią dotyczącą ich dzielnicy.

Termin: 18.03-10.06.2016 r.
Miejsce: Galeria Warzywniak

W roku 2016 obchodzimy 90. rocznicę przyłączenia Oliwy do Gdańska.
Oliwa, jak każda dzielnica, ma swoich mieszkańców, swoje anegdoty i tajemnice oraz skarby – przedmioty, które są nieodłącznym elementem tworzącym historię tego miejsca.
Każdy przechowuje w domu pamiątki, które są nie tylko świadectwem historii rodzinnej, ale również miejsca, w którym żyjemy, w którym żyli nasi przodkowie oraz, być może, będą żyć nasze dzieci.
Projekt Skarby Oliwian jest adresowany do mieszkańców Oliwy, którzy chcą podzielić się swoją osobistą historią dotyczącą ich dzielnicy. Celem projektu jest integracja mieszkańców, budowanie i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zebrane pamiątki i historie mają też zachęcić młodsze pokolenie do poznawania historii swojej małej ojczyzny.

Krok po kroku
Przyniesienie skarbu/ów do Galerii Sztuki Warzywniak
Zapoznanie Przekazującego z regulaminem Projektu
Spisanie protokołu przekazania skarbu/ów do sfotografowania
Podpisanie umowy na wykorzystywanie wizerunku
Sfotografowanie osoby Przekazującej skarb/y
Nagranie na dyktafon historii skarbu/ów
Przechowanie i sfotografowanie skarbu/ów przez Organizatora
Zredagowanie opowiedzianej historii skarbu/ów przez Organizatora
Umieszczenie zdjęć Przekazującego, zdjęć skarbu/ów oraz zredagowanej historii skarbu/ów na stronie www.vivaoliva.pl/skarby.oliwian oraz www.staraoliwa.pl
Zwrot skarbu/ów właścicielowi/ce w Galerii Sztuki Warzywniak
Spisanie protokołu odbioru skarbu/ów.

Kontakt: Ewa Labenz, tel. 519 166 301, e-mail: e.labenz@wspolnotagdanska.pl

ww