17.11 Otwarta debata społeczna: Co nie jest zabronione, jest dozwolone…

Instytut Kultury Miejskiej i Fundacja Pomysłodalnia zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu debat społecznych „Kultura na nowe czasy”.

Termin: 17.11.2015, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej
Bilety: wstęp wolny

FB
Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze

Goście: Sylwia Betlej, Wojciech Demko, Lidka Makowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Renata Wierzchołowska
Uczestnicy: przedstawiciele ngosów, organizacji społecznych oraz instytucji kultury, aktywiści, urzędnicy, politycy, media.
Moderator: Piotr Wyszomirski

Strona cyklu

Jeszcze do niedawna doświadczenia organoleptyczne jednoznacznie definiowały Polskę jako kraj opanowany przez politykę i polityków, którzy zdominowali wszystkie pola aktywności obywatelskiej. Na poziomie wielkich miast tlił się gdzieniegdzie płomyk otwartego dyskursu publicznego, w mniejszych miejscowościach był już tylko dramat. Polska małych i średnich miejscowości została opanowana przez politykę, konkursy grantowe były nierzadko fikcją (wiadomo było przed ogłoszeniem, kto dostanie), kultura stała się najwdzięczniejszym polem podziału łupów, bo politycy nie znają się na kulturze, więc także opozycja nie potrafi ocenić czy kontrolować kulturę. Organizacje pozarządowe, wystraszone, uzależnione od grantów, nie spełniały swoich funkcji strażniczych z prostego powodu – minimalna krytyka powodowała wypadnięcie z siodełka karuzeli grantowej. Jednak w ostatnim czasie sytuacja zaczęła się zmieniać. Czytaj całość.

Zagadnienia podczas debaty:
– Obywatele w procesie komunikacji po przez kulturę: konsumenci, partnerzy, organizatorzy, strażnicy? (m.in. ciała eksperckie – np. rady programowe i konsultacyjne, interwencje obywatelskie)
– Subsydiarność w teorii i praktyce
– Budżet obywatelski w kulturze
– Transparentność procesów zarządczych w kulturze


Informacje o gościach debaty

Sylwia Betlej – pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z zakresu Public Relations na Politechnice Gdańskiej. Współpracuje przy organizacji konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego w Gdańsku od pierwszej edycji .

Wojciech Demko – animator kultury w środowisku lokalnym, doradca zawodowy, absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, o specjalności animacja społeczno – kulturalna. Od 2007 do września 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. W swojej pracy kieruje się standardami opracowanymi przez Centrum Aktywności Lokalnej, tworząc ofertę kulturalną dla Gminy Dzierzgoń w oparciu o potrzeby mieszkańców, stawiając im równocześnie nowe wyzwania kulturalne w postaci ambitnych wydarzeń i działań animujących środowisko lokalne. Koordynował projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, efektem czego były liczne wydarzenia oraz małe inwestycje zrealizowane w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Uczestniczył również w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych 20+ i 50+, w roli mentora oraz w przypadku kobiet 50+ brokera zawodowego. Był zapraszany do współpracy z innymi ośrodkami kultury podczas realizacji projektów Dom Kultury + w 2014 roku.

Lidia Makowska – z zawodu germanistka i menadżerka kultury, z pasji – aktywistka miejska. Ekspertka ds. polityk kulturalnych i demokracji miejskiej. Doświadczenia zawodowe w zakresie polityki międzynarodowych projektów kulturalnych zdobyła w Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Stowarzyszeniu Kultura Miejska, koordynowała Sekretariat Ministerstw Kultury ARS BALTICA, była członkinią Zarządu Culture Action Europe w Brukseli. Obecnie eksperymentuje na polu animacji społeczności lokalnej w mikroskali dzielnicy Gdańska – Wrzeszcza. Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Joanna Scheuring-Wielgus – radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”, liderka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia. Managerka Kultury (ukończyła Polską Akademię Nauk w Warszawie), socjolożka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwentka Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, specjalistka ds. PR i marketingu.Prezeska Fundacji Win-Win działającej na rzecz kultury i edukacji. Współzałożycielka pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia „Wyborcy” działającego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz współzałożycielka i wieloletnia wiceprezes Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Babska”. Współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi oraz samodzielnymi artystami jako ich manager. Od wielu lat koordynuje projekty kulturalne i edukacyjne zarówno polskie jak i międzynarodowe. 25 października startowała w wyborach parlamentarnych z ramienia partii nowoczesna.pl, dostała się do sejmu z okręgu nr 5.

Renata Wierzchołowska – w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pracuje od 1999 roku. Obecnie – Główny specjalista, Kierownik referatu kultury Departamentu Kultury tam odpowiada między innymi za współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego, w tym w szczególności prowadzonymi i współprowadzonymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego, współtworzenie i realizowanie programów regionalnych i sektorowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego oraz innymi podmiotami w zakresie planowania i realizacji projektów dofinansowanych z programów UE oraz MKiDN oraz współpracę ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi jak i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. Ponadto odpowiada za opracowywanie i nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Od roku 2012 jest przedstawicielem Marszałka Województwa Pomorskiego w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Fot. D. Linkowski/Gdański Teatr Szekspirowski