16-17.07 Parkowanie. Związki Rodzinne (vol.2)

Motto 10. edycji Parkowania: Wszystko, co oglądały Twoje oczy.

Termin: 16-17.07.2016, od godz. 10.00
Miejsce: Park Oliwski
Wstęp wolny

Punktem wyjścia dla części Związków rodzinnych 10 edycji PARKOWANIA jest z jednej strony motyw tytułowych relacji i wspólnych aktywności twórczych, w których się ujawniają, a z drugiej relacji pamięci i widzenia, często stojących u genezy wspólnotowego działania.

Inspiracją dla tego wątku jest głośna książka Pawła Huelle’go Weiser Dawidek (1987), której akcja dzieje się częściowo Gdańsku. Główny bohater powieści wraca do wspomnień z dzieciństwa, przypominając szkolnego kolegę żydowskiego pochodzenia, posiadającego według niego zdolności wymykające się rozumowi i prawom fizyki.

Przywołanie literackiej historii o irracjonalnym lub konfabulowanym zniknięciu bohatera z dzieciństwa służy tu konfrontacji z tajemnicą, postawieniu pytania o zacierającą się pamięć, kryzys poznawczy, jak i paradoksalnie, otwarcie na nowy początek, dzięki rewizji dotychczasowych relacji.

W obszarze tematycznym znajdowałyby się takie zjawiska jak: tęsknota za przeszłością, na którą nakładamy współczesne fantazje i zaburzenia pamięci, niemożność poznania a dziecięca percepcja, autonomia świata dzieciństwa, mit utraconej arkadii, odkrywanie pozornie znanych miejsc dzielnicy, wzrok (zaburzenia widzenia), wreszcie sztuka a iluzja spektakularności.

Wydarzenia składają się z instalacji site-specific, warsztatów w przestrzeni dzielnicy Stara Oliwa i Parku Oliwskim, interwencji, wydarzeń towarzyszących.

Wszystko, co oglądały Twoje oczy nie ma być kolejnym z projektów o znikaniu, ile o codziennej irracjonalności związanej z deja vu wydarzeń. Część prac skonstruowanych w oparciu o wspomnienia niektórych mieszkańców, mikro-historie umożliwiające gry z pamięcią.

1602519__kr