16.11-10.12 Otwarty IKM

Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne czy instytucje.

Termin: 16.11-10.12.2015
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej

Dzięki programowi „Otwarty IKM” każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno – kulturalne czy edukacyjne w przestrzeni sieni Instytutu Kultury Miejskiej (Gdańsk – Śródmieście, ul. Długi Targ 39/40) ze wsparciem merytorycznym osób tworzących instytucję, udzieleniem pomocy technicznej, a w razie potrzeby i możliwości Instytutu wsparciem finansowym.

Do planowania i realizowania działań w ramach programu otwarty IKM zapraszamy w poniedziałki i piątki – w pozostałe dni realizowany jest program Instytutu. Zapraszamy do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.

Przewidywany zakres wsparcia ze strony Instytutu Kultury Miejskiej:

 • bezpłatne udostępnienie przestrzeni sieni IKM (wraz z mediami: światło, prąd, woda) w godzinach 10.00 – 22.00,
 • udostępnienie rzutnika, ekranu, siedzeń i stołów, termosów oraz kubków,
 • współpraca pracownika Instytutu koordynującego program oraz w razie potrzeby wsparcie merytoryczne innej osoby z Instytutu,
 • wsparcie finansowe w wysokości do 500 zł brutto na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów merytorycznych lub technicznych (IKM nie dysponuje zespołem ani sprzętem technicznym innym niż wymieniony w warunkach technicznych sieni IKM znajdujących się w załączniku Nr 1 „Regulamin programu otwarty IKM),
 • zamieszczenie informacji o wydarzeniu w miesięcznej ulotce z programem Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu otwarty IKM,
 • zamieszczenie przygotowanej przez Organizatora działań w ramach programu informacji o wydarzeniu na stronie www.ikm.gda.pl Instytutu Kultury Miejskiej w zakładce otwarty IKM.

Po stronie Organizatora wydarzenia w programie otwarty IKM pozostaje:

 • pozostawienie miejsca (sieni siedziby Instytutu) w stanie takim samym jak w momencie wejścia do sieni (pod kątem czystości, nie pozostawiania wniesionego sprzętu i innych rzeczy, braku uszkodzeń),
 • kawa, herbata, inny catering dla uczestników wydarzenia,
 • obsługa techniczna wydarzenia,
 • dodatkowy sprzęt i materiały potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia,
 • promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników,
 • przygotowanie tak działania w sieni, aby nie zakłócał pracy instytucjom i biurom mającym siedziby w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40.

Do wspólnego organizowania działań zapraszamy osoby z Gdańska i regionu.

Kto może aplikować?

 • osoby indywidualne,
 • grupy nieformalne,
 • organizacje pozarządowe (w przypadku instytucji finansowanych ze środków publicznych Miasta Gdańska IKM nie ma możliwości wsparcia finansowego),
 • instytucje kultury (w przypadku instytucji finansowanych ze środków publicznych Miasta Gdańska IKM nie ma możliwości wsparcia finansowego).

Wnioski na działania przyjmować będziemy w sposób ciągły – do 10-ego dnia każdego miesiąca,  poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w styczniu 2016 r. – do 10 grudnia 2015 r.). Informację zwrotną o przyjęciu wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymają do końca 15-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie. Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin Programu wraz z załącznikami (w tym wzorem wniosku).

Regulamin_programu

Zgłoszenia do Programu przyjmować będzie Katarzyna Buczek pod adresem:katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Na podany powyżej adres mailowy można również wysyłać prośby o konsultacje lub wszelkie pytania związane z organizowanymi w ramach Programu projektami.

Na pierwsze propozycje i pomysły czekamy już od 16 listopada do 10 grudnia. Program wystartuje już w styczniu!

Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk).