12.12 Polskie Grudnie. Koncert ku czci Ofiar Grudnia’70. Tolek Filipkowski

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na koncert do swojej siedziby.

Termin: 12.12.2016, godz. 17.30
Miejsce: WiMBP, ul. Mariacka 42
Wstęp wolny

Antoni Józef Filipkowski „Tolek” –  urodził się 29 stycznia 1953 r. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku i wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w rejonie I Portu Gdańskiego, członkiem komitetu strajkowego przy Zarządzie Portu Gdańskiego, od września 1980 r. w „Solidarności” był członkiem komitetu założycielskiego, następnie Komisji Rejonowej „Solidarności” Rejonu I Portu Gdańskiego. 13 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w Porcie Gdańskim, w nocy 13/14 grudnia został zatrzymany na 48 godzin w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 4 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, a zwolniony 5 grudnia 1982 r. W latach 80. był członkiem podziemnych struktur „Solidarności” w Porcie Gdańskim, autorem i wykonawcą piosenek rozpowszechnianych na kasetach w podziemiu. W 1982 r. został laureatem Nagrody Kulturalnej „Solidarności” za balladę i muzykę do tekstu prof. Macieja Bieniasza „Idą pancry na Wujek”. Był producentem kaset dźwiękowych, m.in. z audycjami „Solidarności” i „Gazetką Dźwiękową” Stefana Bratkowskiego. W latach 1983-1985, wraz z młodzieżą gdańskich szkół średnich, współorganizował spektakle słowno-muzyczne w kościołach, mieszkaniach prywatnych i klubach studenckich całej Polski. W latach 1985-1989 był współtwórcą widowisk patriotycznych przygotowywanych przez trójmiejskich aktorów. Jesienią 1987 r. gościnnie występował dla Polonii norweskiej, gdy wracał do kraju 4 listopada 1987 r. okazało się, że otrzymał paszport w jedną stronę. Po 6 godzinach na granicy dostał zgodę na wjazd do kraju, jednocześnie został zwolniony z pracy w Porcie Gdańskim. W sierpniu 1988 r. był poszukiwany listem gończym przez SB, za współorganizowanie strajku w porcie, schronił się w Stoczni Gdańskiej, gdzie swoimi koncertami wspierał strajkujących stoczniowców stoczni Gdańskiej, Remontowej i Północnej. Koncert zarejestrowany 24 sierpnia 1988 r. w hali kadłubowni Stoczni Remontowej, jesienią 1988 r. ukazał się na kasecie magnetofonowej pt. „Nie dajmy się podzielić” oraz w 2000 r. na płycie CD. Po strajkach koncertował w wielu miastach Polski w programie słowno-muzycznym „Nie dajmy się podzielić”. Od listopada 1988 r. do kwietnia 1989 r. występował w polskich klubach w Hamburgu i Berlinie Zach. Od maja do lipca 1989 r. był współpracownikiem KO „Solidarności”, organizował oprawę muzyczną spotkań przedwyborczych. Jest członkiem Stowarzyszenia Godność. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.