11.12 Salon zimowy GTPS

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza na podsumowanie artystyczne roku 2015.

Termin: 11.12.2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Galeria Punkt
Bilety: wstęp wolny

FB

Kuratorką wystawy podsumowującej 2005 rok jest Helena Sadłek.

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki jest najstarszym stowarzyszeniem kulturalnym w Gdańsku.
Działa nieprzerwanie od 1958 r. Zostało założone jako kontynuacja działającego w okresie międzywojennym Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Skupia zarówno twórców (plastyków, literatów), jak i miłośników sztuki nie związanych bezpośrednio z twórczością artystyczną.
Od ponad półwiecza stara się popularyzować dokonania artystyczne środowiska gdańskiego wśród szerokich kręgów społeczeństwa Trójmiasta, Pomorza i całego kraju. Organizuje kilkanaście wystaw plastycznych rocznie, spotkania literackie, wydaje dwumiesięcznik „Autograf”, Roczny Katalog Wystaw oraz tomiki poetyckie i inne publikacje.
Siedzibą GTPS jest zabytkowa kamienica zwana Szkołą Mariacką w centrum Głównego Miasta. Od połowy lat 70. mieści się w niej Galeria GTPS „Punkt” (nazwana tak od ukazującego się na przełomie lat 70. i 80. almanachu kulturalnego). W Galerii odbywają się wystawy plastyczne, spotkania literackie, koncerty. GTPS współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi na terenie Trójmiasta i całego kraju.
Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu jego członków i coraz liczniejszych sympatyków. Dzięki nim, mimo wszystkich zawirowań w najnowszej historii Gdańska, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki trwa, działa i nadal działać będzie ku pożytkowi kultury i całej społeczności Gdańska, Pomorza i Polski.

ww