1.02-15.03 Skarby Oliwian – zbieranie pamiątek mieszkańców Gdańska Oliwy

Fundacja Wspólnota Gdańska oraz Galeria Sztuki Warzywniak zachęcają mieszkańców do wspólnego tworzenia historii Oliwy.

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę przyłączenia Oliwy do Gdańska.

Oliwa, jak każda dzielnica, ma swoich mieszkańców, swoje anegdoty i tajemnice oraz skarby – przedmioty, które są nieodłącznym elementem tworzącym historię tego miejsca.

Każdy z Nas przechowuje w domu pamiątki, które są nie tylko świadectwem historii rodzinnej, ale również miejsca, w którym żyjemy, w którym żyli nasi przodkowie oraz, być może, będą żyć nasze dzieci.

Projekt Skarby Oliwian jest adresowany do mieszkańców Oliwy, którzy chcą podzielić się swoją osobistą historią dotyczącą ich dzielnicy. Celem projektu jest integracja mieszkańców, budowanie i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zebrane pamiątki i historie mają też zachęcić młodsze pokolenie do poznawania historii swojej małej ojczyzny.

Dlatego…drodzy oliwianie, przynoście swoje skarby!

Wyciągnijcie z domowych zakamarków wasze pamiątki, opowiedzcie ich historię, a potem zaprezentujcie społeczności oliwskiej i gdańskiej na wystawie oraz w pamiątkowym albumie.
Oliwskie skarby będzie można również znaleźć na stronie Viva Oliwa.

Biuro Fundacji Wspólnota Gdańska (Galeria Sztuki Warzywniak, ul. Opata J. Rybińskiego 25) od 1.02 do 15.03.2016, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Kontakt do koordynatora: Ewa Labenz, tel. 519 166 301, e-mail: e.labenz@wspolnotagdanska.pl

Organizatorzy:

Fundacja Wspólnota Gdańska
Galeria Sztuki Warzywniak
Partnerzy:

Rada Dzielnicy Oliwa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
Archikatedra Oliwska

Inaczej, niż w Raju
Paszcza Lwa

Patroni medialni:
portal Trojmiasto.pl

portal StaraOliwa.pl
Radio Gdańsk

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz