Przed premierą: Akt równoległy

Rozmowy z aktorami, reżyserem i scenografem najnowszej premiery w Teatrze Wybrzeże.

Rozmowa z Jarosławem Tumidajskim, reżyserem:

Rozmowa z Mirkiem Kaczmarkiem, scenografem:

Rozmowa z Katarzyną Z.Michalską i Michałem Jarosem, aktorami:

Rozmowa z Katarzyną Dałek, Markiem Tyndą i Piotrem Chysek, aktorami: