Festiwal Rozdroża Wolności

Termin: 6-14.09. 2014

Program

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu Form Przestrzennych „Rozdroża Wolności 2014” w Parku im. R. Reagana powstaną dwie nowe, trwałe formy przestrzenne.  Oprócz nich, pokażemy dwie instalacje artystyczne (w Oliwie i obok gmachu Opery Bałtyckiej). W ramach Festiwalu odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące; międzynarodowy plener rzeźby z drewna, plener kowalstwa artystycznego, debata w Radiu Gdańsk, wydarzenia literackie, koncerty i gry plenerowe.

WOLNOŚĆ – ideał, ku któremu ciągle dążymy, ciągle błądzimy i choć sądzimy, że się do niego zbliżamy, co rusz stwierdzamy, że wciąż jesteśmy od niego bardzo daleko. WOLNOŚĆ – rozumiana przez każdego nieco inaczej. Trudno objąć jej wszystkie znaczenia. WOLNOŚĆ – Do czegoś? Od czegoś? WOLNOŚĆ – dobro szczególnie wartościowe w Europie Centralnej i Wschodniej zniewolonej przez ponad 50 lat trwania komunizmu, o które ciągle trzeba dbać i je chronić, bo nie jest dane na zawsze.

Czy współczesne społeczeństwa w dalszym ciągu marzą o wolności, czy stało się ono już dla nich anachronizmem?

Także w społeczeństwach z długa tradycją demokratyczną problem wolności jest wciąż aktualny. Być może zdezaktualizowała się sprawa niepodległości narodowej, ale ciągle nierozwiązane są problemy nierówności społecznej, biedy, swobód seksualnych, wzajemnego poszanowania wyznawców różnych religii i tolerancji dla inności naszych sąsiadów. Intensywnie narastają problemy związane z imigracją do Europy i USA ludzi z południowej części globu. Zagrożona jest niepodległość Ukrainy…

Organizacja Festiwalu Form Przestrzennych inspirowanych ideą wolności w Gdańsku – mieście, w którym miały miejsce najważniejsze europejskie wydarzenia historyczne XX wieku (wybuch II wojny światowej oraz strajki w Stoczni Gdańskiej i powstanie ruchu Solidarność inicjujące ciąg zdarzeń prowadzący do upadku komunizmu w Europie Centralnej i Wschodniej) ma znaczenie symboliczne.

Sześć edycji Festiwalu (od 2009) obrazuje, jak bardzo inspirujące jest hasło Rozdroża Wolności dla artystów z całego świata. Zderzenie idei z miejscem – genius loci Gdańska, owocuje niepowtarzalnymi dziełami, które z jednej strony umożliwiają gdańszczanom obcowanie ze współczesnymi zjawiskami sztuki, z drugiej zaś wzbogacają przestrzeń publiczną miasta. Międzynarodowy wymiar części konkursowej projektu sprawia, że miasto z tradycjami, staje się w oczach świata, miastem otwartym na nowoczesność. Rzeźby powstałe w ramach poprzednich edycji Festiwalu już wtopiły się w krajobraz Parku Nadmorskiego im. R. Reagana, a każda kolejna edycja przynosi nowe prace. Z roku na rok powiększa się Gdańska Plenerowa Galeria Rzeźby.

Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska

1311044__kr