26.08-23.09 Zuza Golińska „Common Ground” – otwarcie wystawy w GGM

Wystawa Common Ground jest wynikiem obserwacji przestrzennych zrealizowanych przez Zuzę Golińską w ostatnich miesiącach, między innymi w Londynie, Warszawie i Gdańsku.

Termin: 26.08.2016, godz. 19.30 – wernisaż
27.08-23.09.2016 – wystawa
Miejsce: GGM, ul.Piwna 27/29

Dzięki przeprowadzonym badaniom terenowym artystka analizuje język i funkcjonalność form w przestrzeni publicznej. Interesuje ją wyznaczanie obszarów i granic w przestrzeni miejskiej, architekturze i kompleksach mieszkaniowych. Testuje warunki, w jakich zmienia się doświadczanie przestrzenne miasta podczas wielogodzinnego spaceru, któremu towarzyszy zmęczenie fizyczne. Wysiłek pozwala na inny odbiór i interpretację sytuacji, która rozgrywa się dookoła. Skupienie pozwala zauważyć detale i elementy, których zazwyczaj nie dostrzegamy.

Punktem wyjścia do analizy stają się ulice oraz kilka osiedli wokół centrum Londynu. Golińska podczas swoich cykli spacerów wyszukuje nieoczywiste przykłady architektury i przestrzeni, które znajdują się w obszarze kompleksów mieszkaniowych i fotografuje je za pomocą telefonu. Artystkę interesuje fenomen architektury mieszkaniowej, między innymi Robin Hood Gardens według projektu Alison i Petera Smithsonów, zatopiony w zieleni Barbican, czy falowiec na gdańskim Przymorzu. I to nie tyle z powodu utopijności ich założeń, co ze względu na pozornie niewidoczne sposoby konstruowania przestrzeni wspólnych, komunikacji i infrastruktury ich wyposażenia, a także niejasną funkcjonalność. Tworząc swoją instalację artystka odwołuje się również do typologii elementów architektury defensywnej występujących coraz częściej w przestrzeni publicznej dużych miast. Golińska analizuje potencjalne role użytkowników narzucone przez te formy i traktuje je jak obiekty znalezione.

Najnowsza praca artystki nawiązuje do jej wcześniejszych realizacji przestrzennych, które powstały jako efekt rozpoznawania i własnej interpretacji charakterystycznych elementów obecnych w przestrzeni. Przykładem może być specyficzna architektura w postaci zabezpieczeń i innych form uniemożliwiająca swobodne korzystanie z obszarów publicznych. Common Ground jest kontynuacją cyklu dokumentacji tworzonego na blogu artystki towarzyszącym projektowi (foundationground.tumblr.com). Rozwija także wątki poruszone w poprzednich projektach, m.in. Rozbiegu (2015) prezentowanym jako praca dyplomowa w Pracowni Działań Przestrzennych ASP w Warszawie, w postindustrialnej przestrzeni Domu Słowa Polskiego w Warszawie, czy Brilliant Blue (2015) na ostatniej kondygnacji przestrzeni opuszczonego domu handlowego Alfa w Poznaniu.

Zuza Golińska (1990, Gdańsk)
Absolwentka Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013). W 2015 otrzymała dyplom magisterski w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Jej praca teoretyczna była obroniona pod kierunkiem Andy Rottenberg. W 2014 roku została finalistką nagrody Artystyczna Podróż Hestii i otrzymała pierwszą nagrodę w Gdańskim Biennale Sztuki. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. polsko-szwedzkim projekcie ‚S-NOW’ podczas inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury w Umeå oraz w czterotygodniowym cyklu wystaw ‘Nie ma ziewania’ #1 #2 #3 – w Nowym Teatrze w Warszawie. Jest laureatką stypendium przyznawanego za osiągnięcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014). W 2015 roku była nominowana do europejskiej nagrody dla młodych artystów StartPoint Prize. W 2016 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Kurator: Romuald Demidenko
Współpraca: Maria Sasin, Dorota Kucharczyk
Projekt graficzny: Marcel Kaczmarek

13925402_1398564910159285_8594475788258633088_n