23.10 Sztuka w Mieście oraz wystawa Mariusza Otty

4. Seminarium o Przestrzeni Publicznej w ramach Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych „Rozdroża Wolności 2015” połączone z wystawą rysunków i rzeźb.

Termin: 23.10.2015, godz. 11.00-15.00 (seminarium)
Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

FB

Prelegenci:
Anna Grajper, Laboratory for Architectural Experiments, Wrocław
Sebastian Dobiesz, Laboratory for Architectural Experiments, Wrocław
Natalia Kosmolińska, Pałac Sztuki, Lwów
Aleksandra Stępień-Dąbrowska, Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim, Warszawa

PROGRAM
10.00-11.00 recepcja
11.00-11.30 Andrzej Stelmasiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska otwarcie seminarium, przedstawienie projektu Międzynarodowy Konkurs na Formę Przestrzenną Rozdroża Wolności 2015
wręczenie statuetek laureatom konkursu
11.30-12.10 Anna Grajper, Sebastian Dobiesz Interaktywna tkanka miejska
12.10-12.25 przerwa
12.25-13.15 Natalia Kosmolińska Współczesne rzeźba lwowska: między modernizmem a sztuką radziecką
13.15-13.55 Aleksandra Stępień-Dąbrowska Reklama w przestrzeni publicznej, czyli jak wyjść z twarzą w walce o wizerunek miasta
13.55-14.30 Dyskusja, podsumowanie spotkania

Interaktywna tkanka miejska
Wykład poświęcony jest nowym technologiom w przestrzeni życia człowieka, które kształtują tkankę urbanistyczną i architektoniczną w sposób, gdzie użytkownik staje się kreatorem zaś architekt i urbanista scenarzystą możliwości wydarzeń w przestrzeni. W tym celu słuchaczom zaprezentowane zostaną wyzwania i doświadczenia płynące z naukowego podejścia do kształtowania przestrzeni miejskiej i wykorzystania technologii interaktywnych budujących przestrzeń wielowarstwową o ukrytych afordancjach. Zaprezentowane zostaną przykłady projektów koncepcyjnych i realizacyjnych, poruszających tematykę Interaktywnego Środowiska, jak również własne doświadczenia z procesu projektowania oraz obserwacji przestrzeni miejskiej wypełnionej interaktywną tkanką na przykładzie projektu „Urbanimals” zrealizowanego w ramach międzynarodowego konkursu Playable City Award w 2015 roku w Bristolu.

Współczesne rzeźba lwowska: między modernizmem a sztuką radziecką.
Krótki przegląd rzeźby lwowskiej końca ХХ – początku ХХІ wieku, kiedy to okres 1991-2015 nie tylko wyraźnie pokazuje przekrój tendencji rozwoju lwowskiej szkoły plastyki monumentalnej i kameralnej, ale również daje możliwość sformułowania podstawowych kwestii dotyczących sytuacji, z którymi miała do czynienia sztuka ukraińska po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Reklama w przestrzeni publicznej, czyli jak wyjść z twarzą w walce o wizerunek miasta
Jakie jest, a jakie powinno być miejsce reklam w miastach? Czy da się znaleźć kompromis między szyldowym chaosem a tworzeniem przestrzeni publicznej „od linijki”? Podczas prezentacji pokazane zostaną różne taktyki i strategie składające się na dobrą, lokalną politykę reklamową. Szczególny nacisk położony będzie na te działania, w których to sztuka i design stają się specyficznymi narzędziami porządkowania.

PRELEGENCI
Anna Grajper i Sebastian Dobiesz prowadzą wspólnie pracownię architektoniczną LAX (Laboratory for Architectural Experiments) we Wrocławiu. Ostatnim, spektakularnym sukcesem LAX jest zwycięstwo w międzynarodowym konkursie International Playable City Award. Pokonali konkurencję eksperymentalnym projektem pt. „Urbanimals”, na który składa się interaktywna instalacja, wyświetlająca ruchome delfiny, kangury, żuki i króliki, reagująca na ruch przechodniów. Instalacja została zrealizowana na ulicach Bristolu (UK). Więcej na www.lax.com.pl .

Anna Grajper
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt i badacz architektury. Doświadczenie zdobywa w Polsce i za granicą. Studiowała na Wydziale Architektury w Oulu, w Finlandii. W latach 2011-2013 pracowała w holenderskiej pracowni DeZwarteHond biorąc udział w wygranym projekcie konkursowym na masterplan Anna’s Hoeve w mieście Hilversum/Holandia. W tym okresie odbyła również praktykę zawodową w międzynarodowej pracowni OMA (Office for Metropolitan Architecture) pracując przy projekcie realizacyjnym budynku użyteczności publicznej BRYGHUSPROJEKTET w Kopenhadze. Laureatka konkursu SUPERWIZJA DoFA’11 oraz autorka i koordynatorka (wraz z arch. Sebastianem Dobieszem) wydarzenia „Nie pytaj! Bierz! czyli o tym jak spersonalizować miasto” podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’12.
Projektowanie architektury łączy z badaniem relacji architektura a zachowanie człowieka, próbując wydobyć z pustki przestrzeń, która jest nie tylko funkcjonalnym miejscem dla przyszłego użytkownika, ale przestrzenią wpływającą na jego sfery psychologiczne i fizyczne.

Sebastian Dobiesz
Z wykształcenia architekt i urbanista, natomiast z pasji i zamiłowania urbanista i architekt. Studia na Politechnice Wrocławskiej ukończył w 2011 roku broniąc dyplom “PGR – Proekologiczne Gospodarstwo Rolne” o dość niespotykanej tematyce strategii urbanistycznych dla przedmieść dużych miast. Od tamtej pory mało czasu spędza w rodzinnym kraju. Jest obywatelem Europy i tam znajduje spełnienie swoich ambicji. Już od czasów studenckich miał okazję zdobywać profesjonalne doświadczenie w Polsce, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Holandii. W biurze KCAP (Kees Christiaanse Architects & Planners), jego ostatnim pracodawcy, miał okazję pracować nad projektami wielkoskalowymi także w Rosji i Chinach. Jednym z opracowywanych projektów w KCAP jest projekt “HOUSING WITH A MISSION” opracowywany dla firmy VANKE, który został wyróżniony na międzynarodowym biennale architektury w Szanghaju w 2012r. Jako urbanista/architekt nie jest ani idealistą, ani pragmatykiem, ale lubi, gdy zadanie jest wykonane najlepiej jak to możliwe.

Natalia Kosmolińska
Krytyk i historyk sztuki, wicedyrektor Pałacu Sztuki we Lwowie. Autorka ponad 800 audycji radiowych propagujących wiedzę o sztuce współczesnej i historii sztuki. W jej dorobku znajduje się także ponad 500 publikacji poświęconych sztuce współczesnej, architekturze i designowi.
Od trzech lat prowadzi strony poświęcone sztuce w portalu internetowym Zbruc. Jest też głównym wydawcą corocznego katalogu o sztuce „AZ-art”. Na stałe współpracuje z gazetą „Halicka Brama” (Lwów) poświęconą lokalnej historii oraz magazynami kulturalnymi „Ї”, „Art Ukraine” i „Archidea”.
W ubiegłych latach współpracowała z magazynem „Real Home” (Lwów) oraz zajmowała się produkcją programów artystycznych w Regionalnym Radiu Lwów. Była również pracownikiem naukowym Departamentu Sztuki Współczesnej w Chmielnickim Obwodowym Muzeum Sztuk Pięknych.

Aleksandra Stępień-Dąbrowska
Historyczka sztuki, zajmuje się powojenną architekturą Warszawy i badaniami nad przestrzenią miasta. Przygotowywała wykłady i oprowadzania dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana, stołecznego Centrum Interpretacji Zabytku czy Festiwalu Nauki. Publikowała m.in. w internetowym portalu kwartalnika Res Publica Nowa, Magazynie Miasta, 2+3D oraz w antologiach i wydawnictwach pokonferencyjnych „Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka” (Warszawa 2013) czy „Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej” (Szczecin 2013). Poprzednia prezeska stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, obecnie koordynuje w nim szereg inicjatyw edukacyjnych. Prowadzi warsztaty, przygotowuje prezentacje, współtworzy reklamowo-szyldowe poradniki.

Wystawa rysunków i rzeźb Mariusza Otty

Mariusz Otta (‚1983) jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom (2010) w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego; aneks w pracowni prof. Teresy Klaman; praca pisemna „Portret Selektywny” pod kierunkiem dr Andrzeja C. Leszczyńskiego.

Jest artystą osobnym. Niby towarzyski, niby nowoczesny, a jednak jakby trochę nieobecny we współczesnym świecie i zamknięty w swoim własnym uniwersum przeżyć i emocji. W swojej twórczości nie szuka taniego poklasku, nie podąża za modnymi trendami. Robi swoje.

Kiedy kończył studia, deklarował że nie będzie tworzył tak modnych dzisiaj instalacji. Mówił, że będzie rzeźbił z wielkim szacunkiem dla tradycyjnego warsztatu. To była zupełnie wyjątkowa obietnica; większość jego kolegów i koleżanek szybko zerwała wszelkie więzi z historyczną rzeźbą i zawędrowała na pole sztuki, którą bez słownego dopowiedzenia mało kto, włączając innych artystów, w ogóle postrzega jako dzieło sztuki.

Otta nie tworzy sztuki „ładnej”. Stara się pokazać drugie dno ludzkiego ego, pełne tajemnic i niekonieczne radosne. Jego prace zawsze zwracają uwagę i często wywołują niepokój widza, zmuszając go do głębszej refleksji nad ludzką kondycją.

Prof. Sławoj Ostrowski napisał o młodym artyście: „Indywidualista o dużej wyobraźni i ogromnych możliwościach, które musi sam w sobie odkryć. Woli odkrywać świat indywidualnie. Odgradza się swoją sztuką od innych, a przy tym jest towarzyski i kontaktowy. Skazany na ciężką pracę i wielkie sukcesy.”

Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

2015_RW_seminar_plakat_02Q