22.04 Pośród nas: Krystyna Lars i Stefan Chwin – seminarium na UG

Wydział Filologiczny UG zaprasza  na V spotkanie w ramach seminarium otwartego „Pośród nas”, poświęconego twórcom pomorskim i gdańskim.

Termin: 22.04.2016 r., godz. 17.00
Miejsce: Wydział Filologiczny UG, aula 1.45
Bilety: wstęp wolny

Program:

Wystąpienie wstępne: Grażyna Tomaszewska, Uwikłania i lekkość sprzeczności: „Kartki z dziennika” S. Chwina i „Proste wiersze o szczęściu” K. Lars
Głosy autorskie: Krystyna Lars, Stefan Chwin
Dyskusja
Prowadząca: Grażyna Tomaszewska

Uniwersytet Gdański zaprasza na seminarium otwarte poświęcone twórcom pomorskim i gdańskim, którego celem jest przybliżenie twórczości osób istniejących „pośród nas”: te osoby możemy zobaczyć, posłuchać, porozmawiać z nimi.

Podstawowym celem seminarium jest uobecnienie sposobów rozmawiania o tekstach i twórczości. Każde ze spotkań otwiera wprowadzenie, prezentujące odmienne formuły interpretacji, odmienne oglądy dorobku twórczego Bohatera spotkania czy problemów uznanych za szczególnie istotne. Ale ten wstępny głos mają dopełniać uczestnicy spotkania (dyskusja) oraz wypowiedź Autora. W tym sensie seminarium może stanowić inspirację dla nauczycieli oraz uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do ustnego i pisemnego egzaminu dojrzałości.

Spotkania mają charakter otwarty.  Są skierowane nie tylko do środowiska akademickiego, ale także pozaakademickiego; są próbą integracji osób po prostu zainteresowanych kulturą, bez względu na status naukowy, miejsce pracy czy zamieszkania. Chcemy, aby rozmawiali – połączeni wspólną geografią kulturową – Twórcy, Teksty, Odbiorcy, środowiska i wizje kultury.

Seminarium towarzyszy wystawa obrazów Zofii Sumczyńskiej, którą można oglądać do 15.06.2016 w budynku Neofilologii, ul Wita Stwosza 51.