20.04 Miasto jako wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi – promocja książki w IKM

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na promocję książki: „Miasto jako wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi” pod redakcją Marii Mendel.

Termin: 20.04.2016 r., godz. 17.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej
Bilety: wstęp wolny

FB

Prelegenci: Maria Mendel, z którą rozmawiać będzie Jacek Dominiczak

Książka powstała w obszarze refleksji o współzamieszkiwaniu, w szczególności skupiono się wokół myśli, że miasto zapewnia wysoką jakość życia, jeżeli jest przestrzenią podmiotowo współtworzoną przez jego mieszkańców. W piętnastu rozdziałach opowiada o gdańskich modi co-vivendi, czyli licznych postaciach (z)godnego, wzajemnie satysfakcjonującego wspólnego życia, toczącego się w podzielanej społecznie, zurbanizowanej przestrzeni.

Organizatorzy: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Kultury Miejskiej

Seminarium „Wspólny Pokój” odbyło się w 2012 roku. Zostało zorganizowane przez Instytut Kultury Miejskiej z Uniwersytetem Gdańskim. Projekt poświęcony był trudnej, powojennej historii Gdańska i otrzymał oficjalne wsparcie Güntera Grassa.

ww